Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

öldrickande kvinnor hjärtinfarkt Vardagspuls Bild: Johnér

Öldrickande kvinnor har mindre risk för hjärtinfarkt

Forskare: Drick öl regelbundet för ett friskt hjärta

Är du kvinna och dricker öl någon gång per vecka? Då löper du mindre risk för att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med högkonsumenter av alkohol – och jämfört med kvinnor som aldrig dricker öl. Det visar en ny studie.

Publicerad 2015-10-02 | Senast ändrad 2017-08-31 | Vardagspuls

En studie från Kvinnoundersökningen, som följt 1 500 kvinnor i nära 50 år, visar att kvinnor som dricker öl högst någon gång per vecka löper 30 procents mindre risk för att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med högkonsumenter av öl – och kvinnor som aldrig dricker öl. Med måttlig konsumtion menas att kvinnorna drack öl mellan någon gång per vecka och någon gång per månad. Samtidigt kunde samma effekt inte bekräftas vid måttlig vinkonsumtion i den här studien.

– Även tidigare forskning tyder på att alkohol i måttlig mängd kan ha viss skyddande effekt, men det råder fortfarande osäkerhet kring om det verkligen är så. Våra resultat har kontrollerats mot andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom vilket stärker fyndet, skriver Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Olika alkoholvanor

Forskarna vid Göteborgs universitet har försökt kartlägga sambandet mellan olika alkoholvanor och förekomsten av hjärtinfarkt, stroke, diabetes och cancer. De 1 500 kvinnorna tillfrågades om intag av öl, vin och sprit och olika kroppsliga symptom.

Men som för det mesta är det måttlighet som gäller för att få de positiva hälsoeffekterna. Förutom kopplingen mellan öl och risken att drabbas av hjärtinfarkt har ett starkt samband mellan hög spritkonsumtion och en ökad cancerrisk kunnat bekräftas i studien.

Källa: Kvinnostudien, Scandinavian Journal of Primary Health Care, Sahlgrenska akademin

Kvinnoundersökningen

Sedan 1968 har Kvinnoundersökningen följt hälsoutvecklingen hos 1500 kvinnor, från 38 års ålder fram till år 2000 då de var mellan 70 och 92 år gamla. Kvinnorna som deltagit i undersökningen har med jämna mellanrum fått svara på frågor om hälsa och sjukdomar. Studierna pågår än i dag.