Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Omega-3 kan hjälpa till att lindra besvär med torra ögon Bild: Johnér

Omega-3 kan förebygga problem med torra ögon

Ny studie: Viktigt för att kunna köra bil i mörker

Torra ögon drabbar en tredjedel av jordens befolkning och kan ge irriterande symptom som klåda, sveda och ljuskänslighet. För den som väntar med att söka vård kan tillståndet i värsta fall leda till nedsatt syn eller blindhet. Men en ny studie från Indien visar att det går att förebygga torra ögon genom att äta omega-3 varje dag.

Publicerad 2016-08-30 | Erika Sjöö

Det finns flera olika bakomliggande orsaker till varför en person drabbas av torra ögon. Ålder, rökning, sköldkörtelproblem, psoriasis och diabetes kan på sikt leda till problem med torra, rinnande, röda och grusiga ögon. Symptom som kan påverka vardagen på ett negativt sätt och som i värsta fall kan ge försämrad syn och orsaka blindhet om man går med det länge utan att söka hjälp.

Omega-3 ger förbättrad kontrastkänslighet 

Nu har några forskare vid Advanced Eye Centre i Indien hittat ytterligare bevis för att omega-3-fettsyror faktiskt kan hjälpa till at förebygga torra ögon. Av en studie som presenterades vid American Society of Cataract symposium i San Diego, framgår det att en daglig dos av omega-3 förbättrade besvären vid torra ögon med hela 105 procent, skriver New Hope Network.

I studien deltog 60 personer som alla hade problem med torra ögon-syndromet och som aldrig blivit behandlade för det. I försöket, som pågick under 12 veckor, fick de antingen en daglig dos av omega-3 (1,2 gram) eller vitamin E-placebo.

Resultatet visar att de som fick omega-3 förbättrade sina besvär med torra ögon avsevärt jämfört med de som fick placebo. Man fann också att de som fick omega-3 fick lättare att skilja mellan ökningar av ljus och mörker, så kallad kontrastkänslighet, något som är mycket viktigt för att kunna köra bil i mörker.

Källa: New Hope Network

Här finns omega-3

  1. Fet fisk som lax, makrill, sill och sardiner (innehåller EPA och DHA)
  2. Vissa alger (innehåller EPA och DHA)
  3. Rapsolja och matfetter gjorda på rapsolja
  4. Valnötter.

Omega-3 (fleromättat fett) (även omega-6) är viktigt för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler. Det minskar även blodets levringsförmåga och därmed risken för blodpropp. Omega-3 är även bra för våra njurars funktion, hjälper till att reglera blodtrycket och stärker vårt immunförsvar. Omega-3 och omega-6 är livsviktiga för foster och små barn för att de ska växa och utvecklas normalt.

Källa: Livsmedelsverket

Några smarriga recept med omega-3

Torra ögon

  • Torra ögon drabbar mellan 10-20 procent av jordens befolkning. Typiska symptom är sveda, klåda, torrhet, att ögonen rinner och att man blir ljuskänslig. I värsta fall kan man få nedsatt syn och bli blind.
  • Torra ögon beror på att tårkörtlarna av olika anledningar får sämre förmåga att bilda tårar eller att något stör tårkanalen.
  • Det finns både receptfria läkemedel och läkemedel på recept som kan ges vid behandling av torra ögon.

Källa: doktorn.com