Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Aeries modeller kommer i alla former Bild: Aerie

Oretuscherade bikinibilder går hem hos köparna

VD: ”En självklarhet att inte photoshopa”

Äntligen ett företag som förstått det här med att alla kroppar kommer i olika storlekar och former. Sedan det aktuella modeföretaget slutade att retuschera sina reklambilder av bikinimodeller har försäljningen dessutom ökat rejält.

Publicerad 2016-05-23 | Vardagspuls

Så här inför den kommande badsäsongen möts vi ofta av reklambilder av modeller från alla håll och kanter. Modellerna är oftast smala och variationen i kroppsstorlek skiljer sig inte nämnvärt mellan företagen. Men det är ett företag som sticker ut ur mängden genom att inte låta photshopa sina bikini– och underklädeskollektioner.

Självklarhet att inte retuschera

Sedan modeföretaget American Eagle år 2014 bestämde sig för att sluta retuschera sina reklambilder för kollektionen Aeries och istället låta modellerna se ut som de gör har företaget blivit betydligt lönsammare. Företaget ökade sin försäljning med 20 procent under 2015 jämfört med året innan, det skriver Veckorevyn.

Till tidningen Business Insider säger Aeries VD Jennifer Foyle att det var en självklarhet att sluta potoshopa bikini–och underklädesbilder.

– Vi visste att det här beslutet skulle tas emot väl hos den här generationen. Varför skulle vi modifiera de här modellerna? De är vackra precis som de är, säger Jennifer Foyle till Business Insider.

Skänker pengar till organisation mot ätstörningar

Sedan ett par månader tillbaka skänker företaget pengar till den amerikanska organisationen National Eating Disorders Association som jobbar mot ätstörningar. För varje bild som taggas med #AerieReal skänker företaget en slant till organisationen.