Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

ångest Bild: Johnér

Nästan alla som behandlas för panikångest blir hjälpta

Så blir du fri från ångesten

Panikångest är inte farligt, men kan vara riktigt obehagligt och påverka hela tillvaron.
Och det är vanligt. Man räknar med att cirka 200 000 svenskar lider av åkomman.
Men det går att lära sig hantera panikångest – och nästan alla blir bra av behandling.
– Mellan 80 och 95 procent som behandlas med KBT blir diagnosfria, säger psykologiprofessorn Per Carlbring till Vardagspuls.

Publicerad 2015-10-12 | Vardagspuls

Vad är panikångest?

Ungefär 200 000 personer i Sverige drabbas av återkommande panikångestattacker enligt Per Carlbring, professor i psykologi. Attackerna kan bryta ut när din kropp utsätts för stress och du reagerar på ett sätt du inte kan kontrollera. Då kan du känna stark ångest och rädsla utan att du riktigt förstår varför.

Vanliga symtom

• Hjärtklappning.
• Får svårt att andas.
• Börjar svettas och få yrsel.
• Kroppen börjar skaka.
• Känns som en klump i magen eller halsen.

Vad du kan göra

Du kan börja med att prata med någon som du har förtroende för. Men även motion och avslappning i olika former kan lindra oron till nya attacker. Det kan också minska smärta och eventuella spänningar i kroppen. Om du inte kan hantera din vardag bör du söka hjälp. Det finns olika behandlingar i form av läkemedel och psykoterapi. Men det viktigaste är att prata med någon som du känner förtroende för.

Här kan du få hjälp

Du kan vända dig till vårdcentralen, skolhälsovården eller ungdomsmottagningen. Där kan du få rådgivning för vilken behandling som passar dig.

Du kan ringa ”Svenska ångestsyndromsällskapet”, som har telefontid klockan 13-15 varje vardag och svarar på dina frågor – 031-13 70 91.

KBT, kognitiv beteende terapi, är en vanlig samtalsterapi. Syftet med det är att du ska må bättre genom att förändra något beteende som är ett hinder i livet.

Forskning visar att efter tio veckors behandling av KBT har 80-95 procent blivit diagnosfria, enligt psykologiprofessorn Per Carlbring. Kontakta en legitimerad psykolog eller psykoterapeut för att börja behandlingen.

Källa: Vårdguiden