Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

pms arg rasande hormoner Bild: Johnér Bildbyrå

Bästa boten mot PMS

Från hemmakurer till experthjälp

Tung i kroppen, låg i humöret.
Så många som 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder känner av hormonella svängningar i samband med mensen. För vissa är det så illa att ett rött varningskryss i kalendern kan vara på sin plats.
Här är de bästa tipsen för dig som lider en gång i månaden.

Publicerad 2015-04-09 | pernilla

När det pratas om humörpåverkan i samband med menstruation så är det två olika begrepp som används.

PMS står för premenstruellt syndrom och är ett samlingsnamn för olika symtom, både fysiska och psykiska. Exempel på de förstnämnda är trötthet, huvudvärk, ömmande bröst och en känsla av uppsvälldhet. Psykiska symtom kan vara irritabilitet, att ha nära till tårar, ångest, ilska och nedstämdhet.

PMDS står för premenstruellt dysforiskt syndrom, där dysfori är synonymt med nedstämdhet och retlighet, och är den svårare graden. PMDS innebär nämligen inte bara att man har svårare symtom än vid PMS, utan också att det är de psykiska symtomen som är värst. PMDS påverkar hela tillvaron mycket och kan bland annat göra att man hamnar i gräl och konflikter eller att man drar sig undan och undviker att umgås med andra.

Enkla och konkreta knep

Först och främst finns det en rad basala saker som kan vara bra att tänka på och som kan lindra PMS och PMDS. 

- rör på dig – motion gör underverk för hormonpåverkan.
- träna avslappning, till exempel yoga eller mindfulness.
- försök att dra ner på tempot och stressa mindre.
- få tillräckligt med sömn.
- ät nyttigt och regelbundet.
- hög konsumtion av alkohol bidrar till känslan av nedstämdhet. Så dra gärna ner på alkoholen under den här perioden.

Det är också viktigt att vara förberedd, det är till stor hjälp att veta varför man mår som man mår just då, och att vara beredd på det. Då kan du till exempel skriva in de aktuella dagarna i en kalender. Om du har en smartphone kan du ladda ner en app som gör det lättare att komma ihåg var i menscykeln du är.

Hjälp av en expert

För dig som upplever att perioden runt menstruationen är ett stort problem i tillvaron och drar ner livskvalitén så kan det vara dags att ta hjälp av en expert. Du börjar då med att uppsöka din vårdcentral eller gynekolog. Upp till och med 27 års ålder kan du få hjälp av ungdomsmottagningen. Här är några av metoderna:

- Samtalskontakt med en terapeut, eller KBT, kognitiv beteendeterapi.
- Vätskedrivande läkemedel som delvis blockerar effekten av vissa hormoner. Man brukar ta medicinen 1–2 veckor före mens. Övriga dagar tar man ingen medicin.
- En effektiv behandling mot PMDS är antidepressiva läkemedel. Då tar man dem under perioden före mens då man känner av PMDS, men inte annars. Läkemedlen är receptbelagda och behöver skrivas ut av en läkare.

 Källa: Vårdguiden, alltompms.se