Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

5 bra källor till aktiva bakteriekulturer Bild: Most photos

Det här är skillnaden mellan probiotika, prebiotika och symbiotika

Vardagspuls reder ut begreppen

Alla pratar om probiotika, de goda bakterierna, som den räddande ängeln för magen. Men på senare tider har även begrepp som prebiotika och symbiotika dykt upp när man pratar maghälsa. Vad är skillnaden? Vardagspuls reder ut i magbakteriedjungeln.

Publicerad 2018-03-13 | Vardagspuls

Vi har ungefär 400 olika arter av bakterier i magtarmsystemet. Några av dem är mer gynnsamma för oss än andra. Hos en del personer kan tarmfloran vara störd ibland och behöva lite hjälp via kosten. Då kan det hjälpa att äta probiotika och/eller prebiotika.

Låt oss reda ut begreppen.

Probiotika

När man talar om probiotika menar man de goda magbakterierna som finns i maten antingen naturligt eller tillsatt. Naturligt finns probiotiska bakterier i exempelvis syrade grönsaker som kimchi, surkål, kombucha, fil och yoghurt. Men yoghurt och även juice finns som bekant också med tillsatta probiotika. Där har livsmedelsproducenterna valt ut en eller flera probiotiska bakteriestammar att tillsätta ytterligare för att ge sina produkter mervärde.

Det finns företag som själva forskar eller har forskat kring probiotika, och det görs undersökningar av fristående forskare kring probiotika. Att forska på probiotika är mycket komplicerat, inte minst för att var och en av oss har våra egna sammansättningar av tarmbakterier och att tarmbakterierna snabbt minskar eller ökar i antal beroende på vad vi äter för kost i allmänhet. På bara 24 timmar kan vi få mätbara förändringar i sammansättningen av tarmbakterier med förändrade kost- och livsstilsmönster.

Själva definitionen av probiotika är satt av Världshälsoorganisationen, WHO. För att en bakteriestam ska få kallas för probiotika så ska två huvudsakliga kriterier vara uppfyllda:

  1. Bakterierna ska vara levande i livsmedlet under hela förvaringstiden.
  2. De ska tillföra konsumenten en extra hälsoskjuts.

Vissa probiotika kan alltså få våra tarmar att fungera bättre och det handlar ofta om några deciliter av det probiotiska livsmedlet per dag för att vi ska märka resultat.

Här hittar du flera goda receptförslag

Dofilus – med unik kombination av tre goda bakteriestammar

En smart genväg till goda magbakterier är att äta nya Dofilus. Det är en laktosfri yoghurt med en unik kombination av tre tillsatta bakteriestammar, LA-5, BB12 och F-19, som kan hjälpa dig att få en mage i balans.

Läs mer om nya Dofilus

Prebiotika

Prebiotika är ett finare namn för de kostfibrer som utgör själva näringen för probiotikan, alltså maten till de gynnsamma bakterierna. Prebiotikan behövs för att probiotikan ska kunna trivas och må bra.

Prebiotiska kostfibrer finns naturligt i bland annat bönor, ärtor, gryn, linser, frön och nötter, men även fiberrikt bröd. Det finns också bröd med extra kostfiber tillsatt, och dessa kostfiber är ofta prebiotiska. Ju mer fiberrik kost vi äter ju bättre mår vår mage och tarmar. Observera att detta inte alltid gäller utan förbehåll för dem som lider av IBS! De behöver ofta följa mer specifika kostråd. Människor med andra mag-tarmsjukdomar kan också behöva följa särskilda medicinska kostråd, som till exempel FODMAP.

Symbiotika

När man tillsätter både probiotika och prebiotika kallas det för symbiotika (efter grekiskans ”sym” som betyder ”tillsammans”). På produkter ser vi ofta också begreppet ”synbiotika” som betyder samma sak, även om ”symbiotika” är det mer korrekta.