Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

I november uppmärksammas prostatacancer Bild: Mostphotos

Prostatacancer – Sveriges vanligaste cancerform

Movember för att sprida kunskap

November är inte bara den sista höstmånaden utan också månaden då Sveriges vanligaste cancerform uppmärksammas. På många håll genom att killar odlar mustasch, därav namnet Movember. På Vardagspuls vill vi så klart att hjälpa till att sprida kunskapen om prostatacancer.

Publicerad 2017-11-08 | Vardagspuls

Sveriges vanligaste cancerform är prostatacancer. Av de män som drabbas av cancer drabbas en tredjedel av just cancer i prostatan. De senaste årtionden har antalet fall ökat och 2015 diagnosticerades 10 440 män. Hälften av de som drabbas är över 70 år och risken att drabbas ökar med åldern. Endast ett fåtal av de som drabbas är under 40 år. 

Orsaken till sjukdomen är okänd

I dag vet man inte vad orsaken till prostatacancer är. Det finns forskning som visar att den skulle kunna vara ärftlig. Därför finns rekommendationer att man regelbundet ska undersöka prostatan om man är flera som drabbats i samma familj. Livsstil och miljö verkar också spela stor roll få sjukdomen är vanligare i Skandinavien, USA och Västeuropa men mycket ovanlig i Sydostasien. Just nu pekar en stor del av forskningen att kosten kan spela stor roll, att äta mycket grönsaker, linfrö och fisk kan minska risken att drabbas. 

Kan sprida sig till skelettet

Prostatan är en körtel som är lika stor som en valnöt och ligger runt urinröret. Om man får cancer i prostatan har en cancertumör bildats i körteln. Oftast bildas tumören i delarna längst från urinröret och då märken man inte av sjukdomen. Cancern kan vara långsam och det kan ta upp 10–15 år innan den sprider sig eller ger symptom. En del märker inte sjukdomen förrän den bildat metastaser, alltså spridit sig, till andra delar av kroppen. Det är vanligast att den sprider sig till skelettet eller lymfkörtlarna. Då kan det ge symptom som smärtor i rygg och höfter, trötthet och viktminskning. 

Då ska du söka vård

Symptomen på prostatacancer i ett tidigare skede kan vara att man behöver kissa ofta, svag urinstråle, att det dröjer innan urinen kommer och att det finns blod i urinen. Har man de här symptomen så ska man kontakta sjukvården för en undersökning. Symptomen behöver dock inte bero på cancer utan kan också vara godartad prostataförstoring. Det drabbar många personer över 60 år. Det finns inget samband mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer och man kan ha båda sjukdomarna samtidigt.

Vill du läsa mer om prostatacancer eller skänka pengar till forskningen kan du göra det hos Cancerfonden.

Källa: Vårdguiden, Cancerfonden