Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kryp insekter rädsla fobi Bild: Johnér Bildbyrå

Rädd för stora kryp? Det är bara sunt!

Så försöker din kropp skydda dig

Sommar, sol och badsemester i varmare länder.
Men när det kilar en kackerlacka över gatan skriker du och flyr för livet.
Ett sundhetstecken, slår forskare fast.

Publicerad 2015-06-30 | Senast ändrad 2016-08-04 | Vardagspuls

Vänder det sig i magen när du ser en kackerlacka? Hoppar du högt när en spyfluga sätter sig på din arm? Den där starka reaktionen, som många retsamt påpekar är helt onödig, är faktiskt bra för din hälsa enligt forskare. Nyligen publicerade forskare vid kanadensiska British Columbia University och amerikanska University of California en studie om vårt "beteendestyrda immunförsvar”. När du ser, luktar, känner eller hör något som skulle kunna vara skadligt så reagerar du med känslor av äckel.

Slår till på snuskiga offentliga toaletter

Till exempel kanske du tvärvänder om du kommer in på en offentlig toalett som visar sig vara smutsig och ofräsch? Det är faktiskt ditt beteendestyrda immunförsvar som sticker fram huvudet, för när du skippar den där toaletten så utsätter du dig inte heller för den potentiella bakterie-chocken det kan innebära. På samma sätt kopplar ditt beteendestyrda immunförsvar kackerlackan till något orent och skadligt för hälsan.

Det här kan slå till i många andra situationer, konstaterade forskarna. Om du till exempel tror att ditt immunförsvar är nedsatt och att du är extra mottaglig för smitta, så blir du automatiskt mindre öppen för att prova nya saker. Det är helt enkelt din kropps försök att skydda din hälsa.

Källa: Yahoo! Health