Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Barn som cyklar till skolan Bild: Mostphotos

Resan till skolan kan påverka prestationen

Ökat bilresande kan vara negativt

Det är lätt att se resan till skolan som endast en transportsträcka. Nu visar forskning att skolresan kan betyda mer än så. Hur barnen tar sig till skolan påverkar inte bara deras prestation utan även deras psykiska hälsa, det visar en avhandling från Karlstads universitet. Samtidigt visar en annan rapport att svenska barn och unga cyklar allt mindre.

Publicerad 2018-01-16 | Vardagspuls

Hur tog du dig till skolan som liten? Bodde du nära skolan så är chansen att promenad eller cykel är svaret på den frågan, bodde du längre bort kanske du åkte skolbuss. En del kanske fick skjuts med någon av sina föräldrar men det var kanske inte det allra vanligaste. En studie från Karlstads universitet visar en utveckling där föräldrar i allt högre utsträckning skjutsar sina barn till skolan. Skälet verkar vara att det är mer praktiskt.

– Till skillnad från föräldrar i andra länder så anser många svenska föräldrar att vägen till skolan är trygg och lämplig för barn att färdas på självständigt. Ändå väljer de bilen, säger Jessica Westman, doktor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet till forskning.se

Jessica Westman hoppas att hennes forskning kan bidra till att motivera till en förändring. 

Leder till mindre självständighet

Det är kanske lätt att tro att detta bara handlar om att det är viktigt för barn att vara fysiskt aktiva men så är inte fallet. Det är givetvis viktigt men den här studien visar att barn mår och presterar bättre när de får gå, cykla eller ta bussen till skolan.

– Barn som inte reser självständigt förlorar naturliga möjligheter att utforska sin närmiljö och agera med kompisar på egen hand. Det leder till att de blir mindre självständiga och trygga i sin närmiljö, säger Jessica Westman till forskning.se.

Studier visar också att ökat bilresande kan kopplas ihop med den ökning som finns av psykisk ohälsa bland barn och unga. 

Barns cyklande har minskat

Nyligen lämnade också VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, en rapport till regeringen som visar att barns cyklande har minskat. Förklaringen tros vara två saker: längre avstånd till skolan och en mer inrutad vardag. Det fria skolvalet har gjort att många barn inte går i skolor längre bort och barn i dag är mer i skolan och fler fritidsaktiviteter och därför inte lika mycket tid för fri lek.

– Det kan också förklaras med att föräldrar på grund av arbete inte har tid att cykla med barnen och därför skjutsar med bil, säger Malin Henriksson, forskare på VTI, till forskning.se. 

Föreslår nationell strategi

För att barn ska cykla mer föreslår VTI i sin rapport bland annat att man ska identifiera vad som skapar en säker och framkomlig cykling för barn och att det finns stöldsäkra, trygga cykelparkeringar på allmänna platser och att kunskapsmål om cykling ska finnas i läroplanen.

– För att barn och unga ska få möjlighet till ökad och säker cykling föreslår vi att det tas fram en nationell strategi. Vi vill se ett skifte i synsätt från cykling som en fråga om trafiksäkerhet till än fråga som även inkluderar barns och ungas hälsa, självständiga resande och delaktighet, säger Malin Henriksson till forskning.se.

Källa: forskning.se, forskning.se