Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

riskfaktorer forskning studie dödsfall Bild: Johnér

Högt blodtryck och fetma dödligare än undernäring

Livsstilssjukdomar är de viktigaste riskfaktorerna

Högt blodtryck, fetma och rökning är de viktigaste riskfaktorerna för dödsfall i världen, medan undernäring och smutsigt vatten inte längre finns med bland de tio viktigaste. I Sverige är en stillasittande livsstil en av de större riskfaktorerna. Det visar en ny studie.

Publicerad 2015-09-16 | Vardagspuls

Riskfaktorer som har med en onyttig livsstil att göra dödar allt fler. Den största riskfaktorn för dödsfall i världen är högt blodtryck. Under 2013 beräknas högt blodtryck ha orsakat 10,4 miljoner för tidiga dödsfall globalt, vilket innebär en ökning med 49 procent sedan 1990. Det visar en ny studie som kartlagt 30 miljoner dödsfall i 188 länder och som publicerats i The Lancet.

En tydlig trend är att de riskfaktorer som till stor del har att göra med en vald livsstil, som fet mat och rökning, har ökat i betydelse. Högt blodtryck, fetma och rökning har länge varit stora riskfaktorer för dödsfall i Västeuropa och USA men ligger nu i topp även globalt sett. 

Lars Barregård, professor vid Sahlgrenska akademin, en av de flera hundra forskare som genomfört studien, menar att detta är en konsekvens av ett ökande välstånd i stora delar av världen.

– I takt med att andelen fattiga minskar i många länder ökar livsstilssjukdomarna. Tobaksindustrin är aktiv i tillväxtländerna, bland annat röker allt fler i Kina, medan fetma har blivit ett ökande problem i Sydostasien och Sydamerika till följd av många som fått det lite bättre äter sötare och fetare mat och dricker mer läsk, säger han.

Undernäring minskar

Samtidigt som de riskfaktorer som länge varit de mest betydande i rikare länder ökar har de faktorer som bidragit till många dödsfall i fattigare länder minskat i betydelse. Undernäring och smutsigt vatten finns till exempel inte längre med på listan över de tio viktigaste riskfaktorerna för dödsfall i världen.

– Det är förstås oroande att livsstilssjukdomarna ökar, men samtidigt kan man glädjas åt att flera miljoner färre dör på grund av smutsigt vatten, undernäring hos barn och dålig hygien – riskfaktorer som var väldigt betydande för 25 år sedan, säger Lars Barregård.

Svenskar rör på sig för lite

I Sverige har vi i stort sett samma riskfaktorer för dödsfall i dag som för 25 år sedan med några få undantag. Bland annat röker allt färre och rökningen orsakar därför inte längre lika många fall av död och sjukdom. Dessvärre har dödsfall orsakade av diabetes och stillasittande ökat.

– Det beror på att vi äter lite sämre nu än för några decennier sedan och att vi rör på oss för lite: vi kör för mycket bil, sitter stilla för mycket och cyklar och promenerar för lite, säger Lars Barregård.

Om studien

Studien Global Burden of Disease har genomförts sedan 1990 och samlar ett internationellt konsortium av forskare och leds från University of Washington. Förutom traditionella sjukdomar har flera nya riskfaktorer inkluderats i analysen, bland dem oskyddat sex, HIV, våld i parrelationer och brist på handtvätt med tvål. Läs mer om studien här.