Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Nu kan forskarna ha hittat en metod mot dålig vitlöksandedräkt Bild: Johnér, Pixabay.

Så blir du av med vitlöksandedräkten

Forskare kan ha hittat den ultimata metoden

Lukten av vitlöksandedräkt. Du har känt den många gånger, både hos dig själv och hos andra. Tidigare har vi fått lära oss att det inte går att bli av med den där lukten men nu verkar forskarna ha hittat ett sätt. Och lösningen är enkel.

Publicerad 2016-11-03 | Vardagspuls

Vitlöken har många goda egenskaper. Den ger vår mat en extra fin smak samtidigt som den är nyttig för att den innehåller bland annat järn, kalcium selen och viktiga vitaminer. Dessutom innehåller vitlök det antibakteriella ämnet allicin som kan döda vissa bakterier. Det finns egentligen bara ett problem med vitlök och det är att den lämnar efter sig en dålig lukt i munnen.

Tandborsten hjälper inte

Att enbart borsta tänderna efter att du ätit vitlök hjälper inte till att få bort lukten. Lösningen verkar vara en helt annan, skriver Hälsoliv.

Några forskare på Ohio State University kan ha hittat den ultimata metoden. I en studie lät de ett antal personer tugga på vitlök i 25 sekunder. Efter det fick de äta sallad, mynta, vatten, äpple eller grönt te.

Hos de personer som åt äpple och sallad hade koncentrationen av vitlökssubstanser i munnen minskat avsevärt inom 30 minuter. Forskarna tror att det beror på att äpplen och sallad reagerar med vitlöksämnen på ett sätt som gör att vitlökspartiklarna neutraliseras.

Så till nästa gång du äter vitlök, om du är en sådan som oroar dig för att det ska lukta, tänk då på att ta dig en bit sallad eller ett äpple en kort stund efter maten. Annars gör det kanske inte så mycket med lite lukt från munnen.