Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Lycklig Bild: Mostphotos

Har du svårt att ”göra slut” med din ovana?

8 knep: så bryter du den – och byter till en bättre

Dåliga vanor är något vi alla har – och fortsätter att ha – trots att vi egentligen inte vill. Så varför är det så svårt att bryta en dålig vana egentligen? Och hur gör man? Så här säger experten.

Publicerad 2015-09-28 | Senast ändrad 2017-01-16 | Vardagspuls

Enligt James Clear, amerikansk författare och beteendevetare, beror det på framför allt två saker: stress och tristess. Dåliga vanor – allt från nagelbitande till soffsittande – kan enligt honom vara en konsekvens av just dessa två.
Men det behöver inte vara så. Det går att lära sig nya och mer hälsosamma sätt att hantera stress och tristess, som man sedan kan ersätta sina dåliga vanor med.
Självklart kan en djupare och bakomliggande problematik göra att det faktiskt inte är så enkelt, men det kan ändå vara värt att fråga sig själv vad som gör att man håller fast vid något som de facto inte är bra.

Byt ut den dåliga vanan mot en god

Alla dina vanor har du av en anledning – för att du upplever att de ger dig något positivt. Ibland är den positiva känslan rent fysisk, som t ex när det gäller rökning. Ibland är den känslomässig – och ibland är den helt enkelt ett sätt att hantera stress.
Och eftersom dåliga vanor ger någon typ av upplevd ”nytta” till ditt liv, är det extremt svårt att bara ta bort dem. Istället måste du byta dem mot nya som ger liknande ”förmåner”.

  1. Välj en ersättning och gör en plan. Vad ska du till exempel göra när du får lust att röka?
  2. Ta bort så många triggers som möjligt. Genom att undvika de saker som orsakar vanorna blir de lättare att bryta.
  3. Är det din omgivning som ger dig en dålig vana? Försök ändra din miljö om det kan hjälpa dig att uppnå resultatet.
  4. Bryt vanan tillsammans med en vän. Starkare tillsammans, helt enkelt.
  5. Försök omge dig med människor som lever på det sätt du vill leva.
  6. Visualisera. Det vill säga ”se” dig själv lyckas.
  7. Tänk så här: du behöver inte bli någon annan, du behöver bara gå tillbaka till att vara den person du en gång var. Någon gång har du levt utan din dåliga vana – du kan göra det igen.
  8. Var snäll mot dig själv. Tillfälligt bakslag? På´t igen! Alla misslyckas ibland.

Att bryta dåliga vanor tar tid och är svårt, men försök hålla ut. De flesta misslyckas flera gånger längs vägen.

Källa: James Clear, Transform Your Habits