Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Man i trappa Bild: Mostphotos

Så eliminerar du riskerna med att sitta stilla

En timme om dagen räcker

Att det är farligt att vara stillasittande de flesta av dygnets vakna timmar vet du redan. Det kan ju en hel del ångest då många av oss sitter fast vid skrivbordet om dagarna. Nu visar dock forskning att det finns ett enkelt sätt att eliminera riskerna med att sitta stilla.

Publicerad 2018-02-13 | Vardagspuls

Sitter du stilla större delen av dagen? Det gör vi på Vardagspuls-redaktionen. För många kan det vara svårt att undvika de där timmarna av stillasittande. Att sitta stilla ökar bland annat risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.  Det kan vara svårt att veta hur man ska få in mer rörelse under de där kontorstimmarna, men nu visar en ny studie hur du kan eliminera riskerna med en stillasittande livsstil.

– En halvtimmes promenad eller cykeltur ger stor effekt. En timmes motion tar bort riskerna helt, säger Ulf Ekelund, professor i fysisk aktivitet och folkhälsa vid Norges Idrottshögskola till SVT Vetenskap

”Man behöver inte träna jättehårt”

I en stor studie från 2016 kunde Ulf Ekelund, som är en av världens främsta experter på fysisk aktivitet, och hans kollegor visa att fysisk aktivitet minskar riskerna med ett stillasittande liv. Forskarna studerade över en miljon människors aktivitets vanor för att komma fram till detta.

– De som var fysiskt aktiva i minst en timme varje dag hade ingen ökad risk för vare sig hjärt- och kärlsjukdom eller cancer, även om de sedan satt stilla i åtta timmar varje dag, säger Ulf Ekelund till SVT Vetenskap.

Även kortare tid av fysisk aktivitet minskar risken för sjukdomar, drygt 20 minuter cykling eller rask promenad om dagen räcker. Men för att helt ta bort riskerna krävs minst 60 minuter om dagen. 

All fysisk aktivitet räknas

Resultaten i studien visar också att det man får hälsovinsterna även om man delar upp den fysiska aktiviteten under dagen. Ulf Ekelund tycker att all fysisk aktivitet räknas och har några tips till den som vill få in rörelse i vardagen.

  1. Promenera eller cykla till och från jobbet
  2. Ta en lunchpromenad
  3. Pausa några minuter och gå en runda
  4. Ta trapporna istället för hissen

Källa: SVT