Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

blodtryck Bild: Johnér

Var tredje svensk har högt blodtryck – så undviker du det

Alkohol och övervikt är stora riskfaktorer

Nära 2 miljoner av svenskarna lider av högt blodtryck – men varannan vet inte ens om det. I förlängningen kan förhöjt blodtryck i värsta fall leda till döden. Men det finns en hel del du kan göra för att påverka ditt tryck själv.

Publicerad 2016-04-21 | Senast ändrad 2018-04-12 | Vardagspuls

Högt blodtryck ligger bakom omkring 60 000 fall av stroke och hjärtinfarkter varje år i Sverige, det skriver Hjärt-lungfonden.

Man räknar med att var tredje vuxen person i Sverige lider av högt blodtryck och så många som varannan av dessa är omedveten om det. Och bara en av tre får behandling, visar en internationell studie som gjorts i 17 länder som Expressens Hälsoliv skriver om.

Diffusa symtom

Det läskiga med högt blodtryck är att det ofta inte märks och symptomen kan vara diffusa. Men tillståndet kan bli mycket allvarligt och leda till slaganfall och hjärtinfarkt. Vid mycket högt blodtryck brukar man dock känna av exempelvis trötthet och huvudvärk. Ett högt blodtryck gör att hjärtat får det jobbigare att pumpa runt blodet i kroppen vilket på sikt kan skada blodkärlen. Dessutom bildas det lättare lagringar av fett, blodkroppar och bindväv på blodkärlens insida.

Högt blodtryck är till viss del ärftligt. Men din livsstil spelar stor roll. Du kan exempelvis få ner blodtrycket genom regelbunden motion och bra kost. Det finns inga konkreta bevis för att en viss diet sänker blodtrycket men det finns studier som talar för att ett större intag av frukt och grönsaker kan bidra till en sänkning enligt 1177 Vårdguiden.

Övervikt – stor orsak till högt tryck

Vkten spelar stor roll men det räcker ofta att bara gå ner några kilo för att sänka  blodtryck och blodfetter. Personer med högt blodtryck bör också se över sin alkoholkonsumtion. Mycket alkohol är nämligen en vanlig orsak till högt blodtryck. Det är inte säkert att mer motion och bättre kostvanor direkt leder till lägre tryck men det minskar ändå risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Har du mycket förhöjt blodtryck kan du dock vara tvungen att komplettera med medicinering. Om du har diabetes, njursjukdom eller mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom bör du noga kontrollera ditt tryck regelbundet.

Så vad är ett normalt blodtryck då? Ett friskt blodtryck brukar man säga ligger mellan 100  och 140 i övertryck och 60 till 90 i undertryck. Ligger ditt tryck på gränsen till förhöjt – omkring 140/90 mmHg – så bör du kolla det en gång om året. Enda sättet att få reda på trycket är att mäta det. Det kan du göra på din vårdcentral, på vissa apotek eller köpa en blodtrycksmätare på apoteket.

Vanliga symtom vid mycket högt blodtryck:

 • Trötthet
 • Illamående
 • Svår huvudvärk
 • Andnöd

Så får du ner blodtrycket

 1. Motionerna regelbundet – simma, cykla, promenera, jogga. Allt som höjer pulsen är bra! Och kom ihåg att en lätt promenad är bättre inget alls.
 2. Ät sunt och varierat. Det finns inga konkreta bevis för att en viss diet sänker blodtrycket men mycket talar för att ett större intag av frukt och grönsaker kan bidra till det.
 3. Rök inte
 4. Drick inte för mycket alkohol
 5. Undvika negativ stress
 6. Undvik mycket salt i maten
 7. Ät inte så mycket lakrits då det innehåller ett ämne som kan höja blodtrycket.

MER:

Fetma och högt blodtryck vanligare dödsorsak än undernäring

Blodtrycket i siffror

Man brukar säga att ett ”perfekt” blodtryck är 120/80

 • Ett vanligt övertryck är 110-130 mm Hg.
 • Ett vanligt undertryck är 80 mm Hg. 
 • Blodtrycket är trycket som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat.
 • Högt blodtryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.
 • Cirka 1,8 miljoner svenskar har högt blodtryck.

Mellan 140/90 och 160/100 räknas alltså som en lätt blodtrycksförhöjning

Över 160/100 ses som måttligt förhöjt blodtryck

Över 180/110 är ett kraftigt förhöjt tryck

Det så kallade övre trycket, det systoliska, är det viktigaste och som bäst förutsäger risken för komplikationer.

Källor: Hjärt-lungfonden, 1177 vårdguiden, Kostdoktorn