Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Nokturi är en vanlig orsak till störd nattsömn Bild: Johnér

Så får du stopp på nattkissandet

Nokturi vanligaste orsaken till störd nattsömn

Vaknar du upp flera gånger på natten av att du är kissnödig? Då kan du vara drabbad av nokturi. På sikt kan problemet leda till försämrad livskvalitet så det kan vara en god idé att ta itu med sömnstörningen redan nu.

Publicerad 2017-02-28 | Senast ändrad 2017-11-01 | Vardagspuls

Nattkissning, eller som det egentligen heter nokturi, innebär att en person vaknar upp en eller flera gånger per natt, efter att ha somnat, och känner ett behov att gå på toaletten för att tömma blåsan. Efter att man varit på toaletten somnar man om igen och har man otur vaknar man efter ett par timmar och känner att det är dags att tömma blåsan igen.

Nokturi drabbar både kvinnor och män i alla åldrar men blir vanligare ju äldre man blir. Nokturi är den vanligaste orsaken till störd nattsömn och på sikt kan problemen leda till kronisk trötthet, försämrad livskvalitet, nedstämdhet, försämrad prestationsförmåga. I värsta fall kan det leda till skador och olycksfall på arbetet eller i hemmet eftersom nattsömnen blir så störd.

Se över dina vätskevanor

Det finns olika förklaringar till att en person drabbas av nokturi. Den ökade nattliga urinproduktionen och urinblåsans kapacitet att lagra urin eller en kombination av dessa är de vanligaste orsakerna till nokturi, skriver Netdoktor.

Andra orsaker kan vara överaktiv blåsa, insomningssvårigheter, obehandlad diabetes, sömnapné och neurologisk eller psykisk sjukdom. Personer som dricker för mycket på kvällen innan läggdags kan också få problem med nattkissande. Det kan därför vara bra att se över dina vätskevanor om du vaknar flera gånger varje natt av att du är kissnödig.

Ett genant problem

Kissproblem på natten är kanske inget man pratar högt om. Kanske upplevs tillståndet som genant eller så känner man helt enkelt inte till att det finns en diagnos som heter nokturi.

I artikel i Läkartidningen skriver några professorer och läkare att nokturi är en underdiagnostiserad och ofta obehandlad sjukdom. Drabbade bör därför söka vård för att minimera risken för framtida besvär och ohälsa. Via vården kan personer som kissar ofta på natten få hjälp med att fylla i en miktionslista (kisslista). Där uppger man vätskeintag och volym vid varje blåstömning under två dygn.

Som behandlingsmöjlighet finns blåsträning hos uroterapeut eller specialutbildad sjukgymnast alternativt läkemedelsbehandling med desmopressin som minskar den nattliga produktionen av urin.

 

  1. Drick mindre! Dricker du mycket innan du går till sängs? Gör inte det. Faktum är att det kan vara bra att reducera sitt vätskeintag redan på eftermiddagen och kvällen. Undvik dryck som är vätskedrivande såsom kaffe, öl och te.
  2. Se över dina matvanor. Undvik alltför salt mat och vätskedrivande mat som till exempel vattenmelon.
  3. Träna! Fysisk aktivitet på dagen kan minska dina sömnproblem på natten.
  4. Behandla din förstoppning. Är du ofta förstoppad? Se över vad det kan bero på och gör någonting åt det. Förstoppning kan nämligen påverka urinblåsans kapacitet.

Källa: Netdoktor, Läkartidningen,

Nattkissning
Går du upp och kissar flera gånger på natten?
0%
0%
0%
0%