Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Clara Stenström Kyobe berättar och visar hur han lyckades få alla sina tre barn blöjfria innan de nått ett års ålder.

Så gjorde hon sina barn blöjfria innan ett års ålder

Clara Stenström Kyobe: ”Det handlar om att kunna läsa av ditt barn”

Clara Stenström Kyobe lyckades få alla sina tre barn blöjfria inom ett år med den så kallade EC-metoden. Så här gjorde hon.

Publicerad 2015-10-21 | Vardagspuls

Svenska barn har i dag blöja upp till i snitt 3-4 års ålder. För 60 år sedan var barnen i regel blöjfria redan vid 1,5 års ålder. Det har lett till en större miljöpåverkan – ungefär 420 miljoner blöjor slängs årligen i Sverige. Men det också lett till att känsliga barn riskerar att drabbas av urinvägsinfektioner.

Med anledning av det har barnavårdscentralerna för första gången tagit fram riktlinjer för när föräldrar ska börja potträna sina barn. BVC:s rekommendationer är att föräldrar ska börja potträna sina barn ”gärna innan barnet har börjat att gå”. Informationen bör ges på BVC-besöket senast vid tio månaders ålder, enligt Rikshandboken i barnhälsovård, som tagits fram av landets landsting och regioner.

Clara Stenström Kyobe lyckades få alla sina tre barn blöjfria med hjälp av den så kallade EC-metoden (elimination communication). Hennes första barn var tre månader då hon och maken började använda metoden. Hennes andra barn var fem månader – och hennes yngsta dottern började pottränas redan innan de lämnade BB.

– EC och potträning är inte samma sak. Potträning är mer negativt. Egentligen handlar EC-metoden om att som vuxen läsa av barnet. Bonusen är att barnet blir torrt, men det är kommunikationen som är själva grejen, säger Clara Stenström Kyobe.

EC-metoden handlar egentligen inte om potträning i första hand utan är en metod som fokuserar på hur man kommunicerar med sitt barn. Det går till så att man håller barnet så att det sitter på huk över en potta eller toalett och att man gör det till en rutin. Till exempel kan man göra det före och efter man har ätit och när man kliver upp på morgonen. Man kan även blåsa försiktigt på nedre delen av magen eller könet, vrida på vattenkranen i badrummet eller göra någon annan slags betingning samtidigt som hjälper barnet att förstå när det är dags.