Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Pollenallergi Bild: Johnér

Funkar huskurer mot förkylningen?

5 vanliga myter – sant eller falskt?

Känner du dig snuvig och hostig?
Det finns många myter om hur du ska hålla dig frisk – en del sanna, en del falska.
Så här kan du behandla din förkylning.

Publicerad 2015-10-15 | Senast ändrad 2017-09-05 | Vardagspuls

1. Huskurer kan bota förkylning

Falskt.
Det finns inga studier som visar på att vitlök, ingefära och C-vitamin skulle kunna behandla förkylning. Däremot kan det kännas lindrande för stunden.

2. Du blir förkyld när du är kall

Falskt.
Förkylningarna ökar på vintern eftersom man spenderar mer tid inomhus där virusen håller till. Men immunförsvaret kan försämras när man är frusen. Om immunförsvaret är försvagat är det större risk att bli sjuk.

3. Drick något starkt för att behandla förkylningen

Falskt.
Ingen forskning visar att starka drycker skulle kunna bekämpa förkylningar. Det kan vara lindrande för halsen men det kan det vara med vatten, te eller saft också.

4. Det är farligt att träna när du är förkyld

Sant.
När du har en infektion i kroppen ska du inte träna. Det beror också på vilken typ av träning du vill göra och hur förkyld du är. Att ta en rask promenad när näsan rinner lite brukar inte vara något problem. Men att utsätta kroppen för styrke- eller intervallträning är ingen bra idé.

5. Du kan få influensa igen även om du har haft det

Sant.
Du kan bli smittad igen eftersom viruset förändras och återkommer i nya former. Du kan därför bli smittad av ett virus som du redan haft.

Källa: DN

Läkarens tips!

Bästa sättet att äta choklad

”Kakao motverkar hosta”

Det går inte att bota förkylningar men du kan lindra symtomen med C-vitamin, vitlök och ingefära. Annat som kan lindra förkylningar är nässpray, honung, halstabletter och vatten. Att tvätta händerna noga och att vara ute är något som kan förebygga förkylningar. Men att vila, ta det lugnt och lyssna på kroppen är det viktigaste!

Psst.. visst du att choklad kan hjälpa mot hostan? Det säger läkaren Viveca Gyberg och syftar på antioxidanterna theobrominer som finns i kakaon.