Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Så här var det med Faraos IBS-problem i maj i år.

”Nu äter jag onyttigt med måtta”

Så har det gått för Faraos IBS-mage efter kostråden

– Jag äter allt fel, sa han då till dietisten Sofia Antonsson.
Ett halvår senare har Farao bättrat sig men erkänner att han inte äter allt rätt nu heller.
– Jag har ändrat min livsstil lite, säger han som tror att lösningen för hans del är att äta onyttigt med måtta.

Publicerad 2015-11-09 | Vardagspuls

Förra säsongen träffade Fredags-Farao dietisten Sofia Antonsson för att komma till bukt med sina IBS-besvär. Och det visade sig att han åt helt fel. Så hur har det gått så här ett halvår senare?

På vilket sätt har du ändrat livsstil?
– Det är framförallt lök som jag inte äter. Allt typ av lök och sallad faktiskt. Grönsallad och baljväxter mår jag också sämre av. Nej, alltså aldrig mer sallad, men chips är inga problem. Jag har undvikit starksprit men öl funkar för mig. Jag försöker hålla mig till mina upptäckter.

Vad har du haft mest problem med?
– I början var omställningen enorm. Jag äter alltid ute på restaurang och aldrig hemma. Därför har det varit svårt att veta vad det har varit för ingredienser i maten.

Du fick råd av Sofia att prova glutenfritt. Hur har det gått?
– Det har gått jättebra! Jag fick ett startkit av Kristin Kaspersen. Men problemet är att glutenfritt bröd är så tråkigt så det har gjort att jag har undvikit bröd helt.

Vilket är ditt bästa IBS-tips?
– Ät ofta och lite, för att hitta det du reagerar mot.