Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

30 000 SMS, isvatten i mängder och flera miljoner senare. Tack vare mångas engagemang kring Ice Bucket Challenge hösten 2014 har Hjärnfonden samlat in 3 miljoner kronor till ALS-forskningen skriver organisationen själv på sin hemsida. Hjärnfonden har lagt upp den här videon på Youtube.

Banbrytande upptäckt efter hånad kampanj

Miljontals dollar till ALS-forskningen

Ice bucket Challenge. Den sågade kampanjen i sociala medier har genererat miljoner världen över och nyligen gjordes en revolutionerande upptäckt i kampen mot ALS.

Publicerad 2015-09-22 | Vardagspuls

Många hakade på utmaningen – lika många sågade den. Att hälla en hink med isvatten över huvudet och sen lägga upp filmen i sociala medier –  för att hjälpa als-forskningen. Hur skulle det gå till? Donerade verkligen folk pengar och hur skulle pengarna fördelas? Många ifrågasatte utmaningen som spred sig som en löpeld på Facebook, Instagram och Youtube förra året.

Hittat ett protein

Men enligt amerikanska sajten socialmediatoday.com har forskare på Johns Hopkins universitet i USA nu upptäckt ett protein som kan vara orsaken till celldöd i hjärnan som sker hos ALS-patienter.  Och den här upptäckten skulle kunna vara ett steg i att bromsa upp sjukdomen. Och pengarna bakom forskningen sägs komma från donationer efter att utmaningen uppmärksammat sjukdomen.

Totalt ska runt 115 miljoner dollar ha kommit in till ALS-forskningen till olika organisationer enligt ALS Association (ALSA).

 

Det här är ALS

ALS står för amyotrofisk lateral skleros och sammanfattar en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Det leder till muskelförtvining och förlamning och till slut dör den drabbade av andningssvikt.

Varje år insjuknar runt 220 personer i ALS enligt Hjärnfonden. De flesta mellan 50 och 70 år.

Det är oklart varför sjukdomen uppstår – men i vissa fall ligger gener bakom.

Det finns i dag inget botemedel men det finns behandling som kan förlänga överlevnaden.

Källa: Hjärnfonden, Vårdguiden

Snabbfrågan
Antog du själv utmaningen?
0%
0%
0%
0%