Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

lär dig leva bok Bild: Johnér, Julia Billmark

”Konfrontera det du är orolig för”

De har skrivit succéboken om hur du hittar lugnet i din vardag

Genom att fokusera på nuet kan du hitta ett lugn och en närvaro i det du gör.
När medvetandet är närvarande kan du lättare hantera stress och ohälsa.
Om det här skriver Susan och Mats Billmark i sin bok som har har blivit en försäljningssuccé.

Publicerad 2015-10-05 | Vardagspuls

Under augusti låg ”Lär dig Leva: Mindre stress – Mer närvaro” etta på försäljningslistan hos Akademibokhandeln.  Susan Billmark tror att det är av flera skäl.

– Dels tror jag att många köpte boken och verkligen tyckte om den. En del spred boken i flödet på Facebook, vilket blev en bra djungeltrumma. Men det är också en enkel bok blandat med personliga upplevelser, råd och tips. Jag tror att läsaren kan känna igen sig i vardagssituationerna som vi tar upp, säger Susan Billmark.

Susan Billmark berättar att vem som helst ska kunna läsa boken. En del kanske tycker att boken är för enkel, men den ska också vara till för dyslektiker och förstaboksköpare. Boken beskriver bland annat hur viktigt det är att stanna upp i vardagen för att samla sina sinnen. Många känner sig oroliga, stressade och ofokuserade i vardagen och att ge kroppen och tankarna en paus kan hjälpa. Det skapar en medvetenhet om var man är och vem man är i nuet.

– Glöm inte att det alltid finns tid att andas. När oron tar över begränsas tillvaron och då blir det ett problem. Då gäller det att konfrontera det du är orolig för. Det kan vara katastroftankar eller något du ältar. Du kan utmana dig själv succesivt i små steg och ta hjälp av en kompis eller en terapeut, säger Susan Billmark.

Så ska du påminna dig om att leva i nuet

  • Var så närvarande som möjligt i det du gör
  • Ta en sak i taget och träna på att ta lugna andetag
  • Stanna upp och se dig omkring
  • Blunda och fokusera på vad som händer just nu. Det lugnar kroppens system
  • Tänk på att kroppen behöver vila. Acceptera att aktivitet och vila är lika viktigt
  • Lyssna på omgivningen
  • Sätt upp en lapp i bilen eller på badrumsspegeln. Påminn dig om att ta fem djupa andetag, varje dag

– Gör du detta kommer du så småningom att märka stor skillnad och få koll på din kropp och dina tankar. Då märker du hur du fungerar. Jag brukar kalla det ”vardagsnärvaro”, säger Susan Billmark.