Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vilse i tillvaron, livsplan, lifeplanner Bild: Johnér

Vilse i verkligheten?

Med hjälp av en livsplan kan du enklare ta kontroll över din framtid

Tusen bollar i luften och svårt att få ihop din vardag? En daglig planering av sysslor skänker dig struktur i vardagen.
Eller ta det ett steg längre och gör en långsiktig livsplan. Kanske kan det göra att du mår bättre över tid – det menar i alla fall livs-coachen.

Publicerad 2016-03-21 | Louise Andersson

Eftersom vi dagligen utsätts för en väldig massa intryck, menar experterna att hjärnan inte kan sortera all information som vi matas med. Om vi däremot rannsakar oss själva och sätter upp mål för att planera vår vardag aktivt, kan vi styra våra liv i den riktning vi vill.
Men hur ska man då göra? Här är experternas råd.

1. Gör en livsplan

Livet förändras i takt med våra mål och förutsättningar. Kanske räcker ditt jobb, din partner eller dina intressen inte längre till? En livsplan kan ge svar på frågan varför. Varför gör jag det jag gör – och för vem?
En livsplan är en generell sammanfattning av din tillvaro: vad du vill förbättra och hur du vill att ditt liv ska se ut i framtiden. Det är en detaljerad beskrivning av dina drömmar, mål och val som ska hjälpa dig få koll på dina prioriteringar.

 2. Rannsaka dig själv

Det första steget handlar om att du rannsakar dig själv om vilka dina egentliga behov är.
Vilka är mina mentala behov – som kärlek, självständighet och frihet?
Vilka är mina fysiska behov – som styrka, motion och hälsosam kost?

3. Sätt upp realistiska mål

Nu när du har tagit reda på vad du behöver, kanske det också blir tydligare vilka som är dina styrkor respektive svagheter. Utifrån dessa kan du sedan sätta upp realistiska mål där ditt välmående har högst prioritet.

4. Tänk på dig själv

Utforma din livsplan efter dig själv. Den är till för din skull och ingen annans. Sätter du upp dina mål utifrån andras förväntningar, kan listan istället bli stress- och ångestladdad.

5. Ta kontroll

Nu när du vet varför och vem listan är till för är det bara att bestämma sig, ta kontroll över ditt liv och kämpa mot dina mål.
Det handlar om att förändra innan du blir tvungen att göra det. Att genom små målsättningar känna att du hela tiden gör något du vill och mår bra av; något som leder dig närmre drömmen, ett steg i taget.

 

Med sin livsplanerare vill de hjälpa dig på vägen

Några som har tagit fasta på ovanstående är näringsfysiologen Kristina Andersson och personliga tränaren Erika Kits Gölevik.

 
I sin bok, Lifestyleplanner – 12 veckor till ett skönare jag, vill de inspirera till nya målsättningar och hjälpa dig att nå dem. Efter 12 veckor, menar författarna, ska boken ha gjort dig starkare inifrån och ut.

”Våga känna efter”

Boken som delvis har formen av en dagbok, är ett snyggt alternativ till den annars så digitala planeringen. Den är fylld med livsmotiverande citat och mallar för både daglig planering och veckovis. Boken skapades också som ett försök att flytta användarens fokus från teknikstress.
– Att stänga av tekniken en stund och logga in på dig själv. Våga känna efter. Du har svaren, säger författarna i boken och menar att du kan nå målet.
Men med sina dagliga övningar kräver boken en hel del hängivenhet och förutsätter dessutom att man själv har koll på sina behov. Kanske lättare sagt än gjort?

Så funkar ”lifestyle plannern”

  1. Gör en mood board – för att hitta ett mål som betyder något för DIG.
  2. Checka av nuläget – var du startar påverkar ditt vägval mot målet.
  3. Gör en målbild – hur känns det när du uppnått det?
  4. Planera vägen – vilka konkreta förändringar och prioriteringar behöver du göra för att nå ditt mål?
  5. Fokusera – 12 veckor då du fokuserar på din förändring.
  6. Reflektera – din tid för reflektion, varje dag och varje vecka. Utmed vägen ifrågasätter du om målet fortfarande känns rätt.