Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En ny studie från Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet visar att man utifrån ett fotografi kan se om någon är sjuk Bild: Audrey Henderson

Så kan du upptäcka om någon är sjuk

Kan du se några förändringar i personens ansikte?

Går det att se på någon att denne är sjuk? Ja, enligt en ny forskning är det fullt möjligt. Här är tecknen du ska kolla efter.

Publicerad 2018-01-22 | Vardagspuls

En ny studie från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att det går att upptäcka diskreta förändringar i en människas ansikte om denne är sjuk. Förändringarna syns tydligast i huden, munnen och ögonen.

Influensaliknande symptom visar sig i ansiktet

I studien deltog 16 personer som alla fick en injektion i ansiktet. Injektionen innehöll en bakteriekomponent som utlöser gör att immunförsvaret triggas i gång. I detta fall fick deltagarna influensaliknande symptom med blekare läppar och hud, svullnad i ansiktet och mindre spänst i mungipor och ögonlock samt blodsprängda ögon. Deltagarna fick även en injektion som inte innehöll något ämne, det vill säga placebo.

Två timmar före och två timmar efter injektionen fotograferades samtliga deltagare.

Fotografier jämfördes

Fotografierna visades sedan upp av deltagarna under maximalt fem sekunder. Uppgiften var att peka ut på vilken av bilderna personen var sjuk eller frisk.

– Deltagarna i försöket var betydligt bättre än slumpen på att korrekt bedöma om personen på bilden var sjuk eller frisk. Blek hud, och hängande ögonlock var de förändringar som var starkast relaterade till att förutsäga om någon såg sjuk ut. En förmåga att upptäcka sjuka personer kan ha hjälpt oss undvika att bli smittade av sjuka personer, säger John Axelsson, professor i psykobiologisk sömnforskning vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, i en artikel på webbpatsen

Studien har publicerats i den brittiska tidskriften Royal societies Proceedings B.

Nästa steg är att utföra samma studie i andra grupper av individer.

Syftet med studien är att ta reda på om det går att utnyttja kunskap om icke-verbala signaler om sjukdom kan användas för att förbättra diagnoser inom vården, skriver Stressforskningsinstitutet i en nyhetsartikel på webbplatsen

Källa: Stressforskningsinstitutet och Aftonbladet

Snabba fakta om studien

  • I studien deltog 16 friska personer.
  • Injektionen som samtliga fick innehöll molekylen LPS (lipopolysackarid) som reagerar när kroppen invaderas av sjukdomsbringande bakterier.
  • 13 av 16 personer uppvisade sjukdomssymptom.
  • Ett par timmar efter injektionen går sjukdomssymptomen över.