Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ung kvinna som har ont i magen Bild: Mostphotos

Så kan unga kvinnor lindra sina magproblem

Professorns 5 tips för att slippa besvär

En fjärdedel av alla unga svenska kvinnor upplever magproblem varje vecka. De flesta uppger att stress är den största bidragande orsaken. Här delar professorn Robert Brummer med sig av sina bästa tips för att slippa magont.

Publicerad 2017-07-04 | Senast ändrad 2018-04-05 | Vardagspuls

Drygt en tredjedel av alla svenskar uppger att de haft problem med magen under det senaste året, visar en ny undersökning. Den största ökningen sedan tidigare år har skett bland kvinnor. Hela 41 procent av alla tillfrågade kvinnor upplever någon typ av magproblem, medan 26 procent av männen gör det. Nästan hälften av alla unga kvinnor (i åldrarna 15-34 år) har haft problem med sin maghälsa under det senaste året. En fjärdedel har det varje vecka.

Unga kvinnor stressar mer

Stress främsta orsaken

Vad beror då den stora ökningen på? Det har inte undersökts vad som är de bakomliggande faktorerna, men de intervjuade har frågats vad de anser är de största bidragande orsakerna till magbesvären. Vanligast är stressrelaterade problem, mer än varannan uppger att stress är den främsta bidragande orsaken. På andra plats kommer ”dåliga matvanor” och på tredje plats ”för lite vardagsmotion”. Robert Brummer, professor i gastro-enterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet, oroas av resultatet samtidigt som det i stora drag överensstämmer med hans förväntningar.
– Det jag blir förvånad av är att så många uppger att magbesvären beror på stress. Men det kan till viss del förklaras av att det skrivs så mycket i medierna om stress och stressmage, säger han.

Robert Brummer, professor i gastro-enterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.

Professorns 5 tips för att slippa magont

  1. Ät regelbundet. "Det är väldigt viktigt för maghälsan att du håller i rutinerna. Hoppa aldrig över frukosten, ät inte mat sent på kvällen om du inte vanligtvis gör det."
  2. Undvik stress. "Det här är förstås lättare sagt än gjort, jag förstår det. Men det är viktigt att tänka på och ta hänsyn till att stress är en sannolik förklaring till magproblem."
  3. Undvik matförgiftningar när du reser. "Tänk på vad du äter och ät ingenting misstänksamt. Om du blir matförgiftad kan det leda till magproblem i månader, till och med år, efter att det akuta illamåendet gått över."
  4. Undvik antibiotika. "Om du inte verkligen behöver det, det vill säga. Var restriktiv. Antibiotika kan påverka magfloran negativt vilket i sin tur kan leda till  olika magproblem."
  5. Rör på dig! "Regelbunden motion som innebär stor rörlighet, till exempel löpning, är bättre än promenader och cykling, enligt min erfarenhet av kontakt med patienter. Magen behöver röra på sig."

Så gjordes undersökningen: I maj 2017 intervjuade Kantar Sifo 1 209 personer i Sverige i åldrarna 15-79 år på uppdrag av mejeriföretaget Valio. Det är tredje året som undersökningen Magrapporten genomförs. Resultatet presenterades under Almedalsveckan 2017.