Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

beach 2016 Bild: JOhnér. Moa Alexandersson

Så klarar du de uppsatta målen för sommarformen

3 psykologiska fallgropar att övervinna

Många strävar efter att komma i toppform till sommaren och badsäsongen. Men det är många gånger lättare sagt än gjort. Här ger Tina Löfström, expert på hjärn- och lyckoforskning, sina bästa tips för att klara av målen.

Publicerad 2016-04-26 | Tina Löfström

Tina Löfström:
”Eftersom kroppen och hjärnan är så tätt sammankopplade, och att hjärnan och psyket är så tätt sammankopplade är det bra att hålla koll på hur kroppen och knoppen reagerar när uppladdningen inför sommaren börjar och matintaget minskar.

Vi är evolutionärt programmerade att överleva under alla omständigheter. Kroppen och hjärnan bryr sig inte om att vi i Sverige har tillgång till mat 24/7. Kroppen och hjärnan bryr sig inte om att kylskåpet är nära till hands och fullt med mat. Det hjärnan och kroppen bryr sig om är att kaloriintaget minskat och då reagerar de som att risken för svält blivit överhängande. För att uppnå dina mål inför badsäsongen listar jag därförhär tre psykologiska fallgropar – och hur du övervinner dem.”

Fallgrop 1: Bara mat i dina tankar?

När kaloriintaget minskar reagerar hjärnan enligt följande: Vi blir psykologiskt ockuperade av mat. Mat, mat, mat! Allt annat blir grått och trist, men när vi tänker på mat så får vi en belöningskick som kan liknas vid att vara nykär. Aldrig har väl en kanelbulle verkat så lockande som nu – tycker hjärnan. Problemet med detta är att vi idag har tillgång till mat hela tiden. Men ju mindre mat vi försöker att äta, desto mer lockande blir maten och ju mer lockande maten blir – desto mer tenderar vi att äta.
Så övervinner du fallgropen: För att lyckas med ditt mål är det alltså bättre att tänka på vad du äter än hur mycket. Dietist Jeanettes tips om att lägga till, istället för att ta bort är därför toppenbra!

Fallgrop 2: Förbjuden frukt smakar bäst
Vi älskar det vi vill undvika. I studier när man gett studenter ett ”förbud” mot viss typ av mat, visade det sig att studenterna tänkte både oftare och längre på den förbjudna maten än de gjorde innan studien. Till och med de studenter som inte ens gillade den förbjudna maten, tänkte oftare och mer på den. Den mat de skulle undvika blev alltså oemotståndlig och ju mer de tänkte på den desto svårare var det att undvika den.
Så övervinner du fallgropen: Skippa förbuden helt – all mat är okey. Då undviker du att trigga förbudspsykologin.

Fallgrop 3: Vilja varar inte längst
Viljestyrka är en begränsad resurs. Idag vet vi att viljestyrka fungerar på samma vis som kondition: Ju mer vi tränar, desto bättre blir den. Men oavsett hur bra kondition du har, så kommer du bara att kunna springa så långt som konditionen tillåter – samma sak med viljestyrkan. Eftersom att vardagen innehåller många moment när viljestyrkan prövas, så sinar viljestyrkekällan tillslut. Det är exempelvis därför som godispåsen lockar särskilt mycket på kvällen. Efter en hel dag av viljestyrkeanvändande så är vi mindre benägna att motstå frestelser och vips så sitter vi där och mumsar på lysmelk.
Så övervinner du fallgropen: Var medveten och använd din viljestyrka rätt! Gör en karta över beslut i vardagen som kräver din viljestyrka och prioritera vilket som är viktigast just nu. Du kan också spara på viljestyrkan genom att undvika förbud – förbud dränerar nämligen viljestyrkan.

Sist men minst – tänk på att viljestyrkan som ett konditionspass. Det kan kännas tungt att ta beslutet i stunden, men genom att välja aktivt tränar du upp din viljestyrka så att den blir starkare och starkare. Därför är Leilas fyra träningstips  riktigt bra – enkel övningar är lätta att komma igång med och spar därför på viljestyrkan!