Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kär Bild: Johnér

Så länge varar en förälskelse

Människan har längre förälskelsefas än djur

Kär och galen? Ja, faktiskt. Att vara kär är ju lite som att vara sjuk. Vi fungerar inte helt rationellt i alla lägen under en förälskelse. Och en förälskelse varar heller inte all evighet. Och tur är väl kanske det?
– Att vara förälskad är som vilken drog som helst, säger kemiprofessorn Ulf Ellervik.

Publicerad 2016-06-09 | Vardagspuls

Att kärleken är blind är ett uttryck som faktiskt har legitimitet. Och anledningen är helt enkelt att vi ska vara ”blinda” för våra partners fel och brister för att vi ska lyckas få relationen att hålla tillräckligt länge för att bilda familj. Det är signalsubstanser och belöningssystemet i hjärnan som kickar igång och som gör att vi inte ser bristerna i ett första skede.

Hur en förälskelse upplevs är naturligtvis olika för alla. En del känner pirr, andra lyckorus. Eller kanske känner vi bara en varm känsla och en längtan av att ständigt vara nära personen. Oavsett hur så är det ofta en känsla av välbehag – om det är ömsesidigt vill säga. För när vi är kära avger nämligen hjärnans belöningssystem njutningskänslor.
– Att vara förälskad är som vilken drog som helst som ger njutningskänslor, säger Ulf Ellervik som är professor i kemi vid Lunds universitet, till Metro.

3 faser av kärlek

Och de här känslorna kan delas in i olika faser. Ulf Ellervik berättar för Metro att den första fasen är lust. Men det är något som vi kan känna för många. Det är i fas nummer två som förälskelsen kommer in. Och det har att göra med ett helt annat system i hjärnan där signalsubstanserna dopamin, serotonin och noradrenalin spelar in. De framkallar en fysisk reaktion som gör att man får ett intresse och en fysisk dragningskraft för just den enda personen. När det stadiet går över så infinner sig fas nummer tre – djup kärlek eller vänskap. Och det är ofta då som pirret försvinner, även om det så klart kan komma tillbaka då och då av olika anledningar. Kanske när man varit ifrån varandra länge eller när man gör nya saker ihop.

Men hur länge kan man ha kvar det där sköna pirret då? Enligt Ulf Ellervik varar en förälskelse i vanligtvis 1,5 till 2 år. Men när det inte längre finns något nytt att upptäcka hos den andra personen så försvinner förväntan och därmed avtar också känslan av njutning och förälskelse. Hjärnan övergår då till det normala och förälskelsen lägger sig. Men det här är inte något man ska vara ledsen över enligt Ulf Ellervik.
– Det är nästan lite tröstande att veta att alla förälskelser tar slut, det är absolut inget konstigt utan det är så för alla. Det ska ta slut.

MER:

Så får du din relation att hålla

”Att springa lopp är som att vara kär”

Kan de här 36 frågorna göra vem som helst förälskad

Därför kraschar dina relationer

Relationscoachen: Så byter du dåliga mönster

Därför kysser vi varandra

Psst!

barn hund

Det är inte bara människan som kan bli förälskad. Det gäller även djur. En hund är förälskad i genomsnitt tre månader, en elefant i några dagar och en fågel i några minuter, berättar Ulf Ellervik för Metro. För människan är alltså förälskelsernas jämförelsevis lång.
– Av någon anledning har det varit positivt för människan att ha en riktigt lång förälskelsefas, säger han.