Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Leva längre Bild: Johnér

Forskaren: Så lever du 10 år längre

5 områden som gör skillnad

Genom rätt val kan du leva friskare och flera år längre. För faktum är att det är till största del är din livsstil – inte gener – som styr, det här visar flera forskningsresultat.

Publicerad 2016-01-19 | Vardagspuls

Att gener spelar roll när det kommer till din hälsa är tyvärr inget att göra åt. Men det finns också mycket du kan göra själv för att öka chanserna till ett friskt och långt liv. Bertil Marklund som är läkare och forskare vid Göteborgs universitet menar att generna inte styr mer än runt 10 procent, resterande 90 procent kan du faktiskt påverka själv genom din livsstil.

Han säger att alla människor bär på en inre inflammation som avgör välmående och livslängd. Och det är den här inflammationen som skapar åldrandet. Den pågår varje dag, dygnet runt och sliter på kroppen fast du inte märker det. Det säger Bertil Marklund till tidningen Metro och förklarar att det är den här inflammationen som leder till alla de stora folksjukdomarna.

Mycket kaffe och tid för återhämtning

Men i sin nya bok ger han några tips på hur man kan dämpa den här inflammationen och på sätt leva längre. Enligt Bertil Marklund kan du faktiskt förlänga ditt liv med tio år. Han menar att det är fem områden som kan göra stor skillnad för din livsstil. En av dem är det klassiska hälsotipset att äta mycket frukt och grönt. Men – då gäller det också att välja ekologiskt.
– Vissa frukter och grönsaker är så besprutade att de gör mer skada än nytta.

Det finns även flera studier som pekar på de positiva hälsoaspekterna med att dricka mycket te och kaffe. Det innehåller nämligen bland annat massa antioxidanter som hejdar flera typer av sjukdomar och har visat sig motverka eller förskjuta demens.

Utöver maten är det viktigt med tid för återhämtning då stress är en riktig energitjuv som snabbar på åldrandet i rask takt. Och glöm inte att tänka positivt.
– Optimister har visat sig leva i genomsnitt sju år längre än pessimister så det kan med andra ord löna sig att försöka se det positiva i livet. Positivt tänkande gör att kroppen lugnar ner sig och den inre miljön stabiliserar sig.

5 områden där du kan göra skillnad

 •  Ät i regnbågens färger

  Du kan äta på ett sätt som antingen ökar eller minskar den inre inflammationen och oskadliggör radikalerna. Frukt och grönt innehåller antioxidanter men se till att du äter enligt ”regnbågsmetoden” som innebär att frukterna och grönsakerna ska ha olika färger. Annars får du bara i dig samma typ av antioxidanter.
   
 • Ekologiskt

  Vissa frukter och grönsaker är så besprutade att de gör mer skada än nytta. På listan ”filthy twelve” (smutsiga tolvan) finns frukter och grönsaker som du bör köpa ekologiskt. Några av dessa är vindruvor, äpplen, röd paprika, tomat och gurka.
 • Kaffe och te

  Kaffe och te innehåller mycket antioxidanter och har visat sig hejda sjukdomar. 3–4 koppar kaffe dagligen är ett bra mått. Forskning har visat att kaffe och te även stimulerar hjärnan på ett sådant sätt att det förskjuter demens.
 • Positiva tankar

  Optimister har visat sig leva i genomsnitt sju år längre än pessimister. Positivt tänkande gör att kroppen lugnar ner sig och den inre miljön stabiliserar sig. ”Många missar att se vardagslyckan, att man trivs på jobbet eller har en trevlig kväll med vänner, utan går bara och tänker på det som är jobbigt”, säger Bertil Marklund.
 • Återhämtning

  Stress är nästan lika farligt som rökning och kan förkorta ditt liv med sju, åtta år jämfört med rökningens tio år. Kan du minska stressen i ditt liv har du alltså mycket tid att vinna. Vila eller lugnande övningar så som yoga eller mindfulness kan förlänga ditt liv avsevärt.

Källa: 10 tips – Må bättre och lev 10 år längre. (Bertil Marklund)