Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sex Bild: Johnér

Så mycket förbränner du när du har sex

Mysigaste träningspasset?

Under ett genomsnittligt samlag kan du bränna uppemot 100 kalorier. I alla fall om du är man. Se hur mycket du brukar bränna under ett ”pass”!

Publicerad 2016-03-31 | Vardagspuls

Det kanske inte räcker för att skippa träningspasset. Men faktum är att du hinner bränna en hel del kalorier under en genomsnittlig sexakt. Och det är ju samtidigt mysigt och ger både endorfin- och oxytocin-kickar vilket ökar ditt välbefinnande avsevärt.

Enligt en kanadensisk studie från Université du Québec à Montréal bränner män runt 100 kalorier under ett samlag som pågår 25 minuter. Kvinnor däremot, som ofta är mindre, bränner också lite mindre, runt 70 kalorier under samma tid. (Ett samlag pågår dock oftast inte i mer än 7 minuter enligt en amerikansk undersökning som Svenska dagbladet skrivit om tidigare.

Pussas mer

Men inte heller kyssar ska underskattas. Även om du behöver hålla på ett bra tag innan du förbränner lika mycket som under ett 25 minuters långt samlag. Under en timmes hångel bränner exempelvis en normalviktig kvinna omkring 68 kalorier, enligt den kanadensiska undersökningen.

Men självklart ska studien tas med en nypa salt – och det viktigaste är ju trots allt närheten, må bra hormon-utsöndringen vid beröring och att du stärker bandet till din partner.

Testa själv!

Hur mycket förbränner du i genomsnitt under sexakten? Räkna ut med Sexkalkylatorn som bland annat tar hänsyn till kön, kroppstyp och ställningar.

MER:
Så förbättrar sex din hälsa – 6 sköna anledningar