Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

tvätta händer Bild: Vardagspuls

Så många sekunder behövs för att dina händer ska bli rena – på riktigt

Följ 6-stegsmodellen

Hur lång tid tar du på dig att tvätta händerna egentligen? Alla vet vi att det är väldigt viktigt att rengöra våra händer ordentligt för att bli av med smuts och för att undvika bakteriespridning. Men visste du att du måste tvätta händerna i 38 sekunder och på ett visst sätt för att de ska bli ordentligt rena?

Publicerad 2016-04-21 | Senast ändrad 2017-12-05 | Vardagspuls

En studie som nyligen publicerats i Infection Control and Hospital Epidemilogy visar att det effektivaste sättet för att få dina händer ordentligt rena är att följa en 6-stegsmodell som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO. Att följa denna process tar 38 sekunder och kräver att du använder något så självklart som ja, tvål och vatten.

Handsprit – inte tillräckligt

I den nya studien lät forskarna jämföra mängden bakterier på 120 sjuksköterskors och läkares händer efter att de träffat en patient vid ett sjukhus i Glasgow, Skottland. Den ena gruppen bestod av sjukvårdspersonal som följt en 3–stegsmetod och som rengjort händerna med handsprit under 26 sekunder medan den andra bestod av personer som följt WHO:s 6–stegsrekommendation med tvål och vatten.

Resultatet visar att de som tvättade sina händer enligt 6–stegsmetoden minskade mängden bakterier med 21 procent jämfört med 3–stegsmetoden där 6 procent av bakterierna försvann.

Handsprit hjälper inte mot vinterkräksjukan

WHO:s guide till rena händer (utökad version)

 1. Skölj händerna i vatten.
 2. Se till att ta ordentligt med två.
 3. Gnugga händerna mot varandra.
 4. Gnugga ena handens rygg och mellan fingrarna. Byt till andra handen.
 5. Sätt handflatorna mot varandra, fläta ihop fingrarna och gnugga.
 6. Greppa den ena tummen med hela den andra handen och gnugga. Byt till den andra handen.
 7. Ta tag runt ena tummen med hela den andra handen och gnugga. Byt till andra handen och gör samma sak.
 8. Tvätta händerna.
 9. Torka händerna ordentligt med en pappersservett.
 10. Stäng av kranen med hjälp av en handduk.
 11. Nu är dina händer rena!

Illustrationer som beskriver hur du ska tvätta händerna hittar du på WHO:s hemsida.

Källa: Dagens Medicin, Women´s health och WHO