Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Så mäter du ditt kroppsfett

Kroppsscanning, BMI, midjemått och inre bukfett

Väger du mer än du borde för att må bra? Eller kanske mindre?
Med en kroppsscanning kan du få reda på vad som väger vad i kroppen. Men det finns också flera sätt att mäta din kropp hemma.

Publicerad 2015-02-11 | Senast ändrad 2017-01-18 | Vardagspuls

Om du väger dig på en vanlig våg så får du veta din totala vikt, men du vet inte vad som väger vad i kroppen. Med en kroppsscanning eller hälsoscanning får du en inblick i hur du ser ut inuti kroppen.

Vid en kroppsscanning fästs elektroder på pannan, och fötter och handflator placeras på metallplattor. Genom mätpunkterna sänds sedan signaler runt i kroppen som hämtar information om vävnader, muskler och vätskor. Själva mätningen tar ett par minuter.

Det som mäts är bland annat kroppsfett i procent, muskelmassa, fysisk viloförbränning och metabolisk ålder. Ett av de viktiga måtten är fettprocenten. Det är varken bra att ha för hög eller för låg andel fet i kroppen, utan lagom är bäst. Hur stor fettandel som är optimalt skiljer sig åt för kvinnor och män. Kvinnor bör ha ett värde på 20-30 procent fett av kroppsvikten, medan män generellt har runt tio procent mindre fett än kvinnor.

BMI endast en indikation

När du går på en hälsokontroll kombineras ofta samtal om dina kost-, mat- och träningsvanor med en kroppsscanning. Tillsammans ger det en bra bild av hälsoläget, och utifrån det kan man sedan sätta upp rätt träningsprogram och realistiska mål framåt. 

Ditt BMI (Body Mass Index) kan ge dig en vink om ifall du är underviktig, normalviktig eller överviktig. Men notera att BMI endast ska ses som en indikation eftersom både benstomme, muskelmassa, andel kroppsfett och relationen där emellan påverkar din vikt. BMI passar till exempel inte bra för kroppsbyggare, äldre personer eller personer under 18 år.

Midjemått ett bra komplement

Att övervikt är en hälsorisk vet vi, men det spelar också roll var på kroppen fettet sitter. Att ha fett på höfterna är till exempel mindre skadligt än att ha det på buken.
Därför kan ett bra komplement till BMI vara att läsa av midjemåttet. Svaret på var man skall mäta är olika, men enligt Vårdguiden är det enklast att mäta där midjan är som smalast. För den som är mycket överviktig kan området mellan nedersta revbenet och höftkammen däremot vara ett bra ställe.

Mät risken för hjärt-kärlsjukdomar

Senare forskning har också kommit fram till att ett mått på bukhöjden kan avgöra metabol risk, det vill säga risken att drabbas av diabetes, höga blodfetter, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar. Måttet görs när du ligger ner på rygg. Då  ”rinner” det mer sladdriga (och ofarliga), yttre fettet åt sidorna och du får ett tydligare mått på mängden inre viceralt felt, det vill säga det som påverkar din hälsa negativt.

7 skäl till att du är småhungrig hela tiden

Så mäter du ditt midjemått

Stå avspänt med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter. Mät där midjan är som smalast utan att dra åt måttbandet.

Män
Normalt = Under 94 cm
Ökad risk för övervikt = 94-102 cm 
Övervikt = Över 102 cm 

Kvinnor
Normalt = Under 80 cm
Ökad risk för övervikt = 80-88 cm
Övervikt = Över 88 cm

Så mäter du din bukhöjd

Ligg på rygg på ett hårt underlag med böjda knän. Placera till exempel en linjal i navelhöjd. Mät höjden från underlaget till linjalen. Mät höjden vid en lätt utandning.

Män
Övervikt = Över 22 cm

Kvinnor
Övervikt = Över 20 cm