Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

mjölk Bild: Johnér, Arla

Så nyttiga är de alternativa mjölkdryckerna

Mjölk eller inte mjölk – det är frågan

Nya mjölkdrycker – den ena mer proteinrik än den andra - dyker upp titt som tätt i butikerna. Men hur ställer de sig bredvid vanlig hederlig standardmjölk? Är de egentligen nyttigare eller är de faktiskt helt onödiga? Dietisten reder ut.

Publicerad 2016-04-22 | Vardagspuls

Diskussionerna huruvida vuxna människor ska dricka mjölk eller ej är många och omdebatterade. Ett av skälen till varför vi inte bör dricka mjölk är för att det innehåller laktos som många kan reagera negativt på. Men det här tycker inte nutritionist Anki Sundin är ett tillräckligt argument.
– Ur ett allmänt hälsoperspektiv stämmer det inte. Det är individuellt så du får fråga dig själv om du mår bra av att dricka mjölk eller äta mejeriprodukter. Mjölk har ett högt näringsinnehåll så det kan tvärtom vara väldigt bra att ha med i sin kost, säger hon till Expressens Hälsoliv som också jämfört olika drycker.

Dietisten: Mjölk lika bra som alternativa drycker

Och nya varianter av mjölkdrycker som ska vara extra hälsosamma poppar upp i butikerna med jämna mellanrum. Men faktum är att vanlig hederlig mjölk fungerar precis lika bra enligt Anki Sundin. Mjölk är berikat med D-vitamin, något som många i Sverige riskerar att ha brist på.

Och enligt Anki Sundin är det just kombinationen av D-vitamin och kalcium som gör vanlig mjölk till ett bra livsmedel och som är extra bra för skelettet och minska risken för benskörhet.

De alternativa mjölkdryckerna, som havre-, ris- och sojamjölk, innehåller också ofta mindre protein och kalcium än vanlig mellanmjölk.

MER:
Feta mjölkprodukter hjälper dig hålla vikten