Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Många människor upplever huvudvärk strax innan det åskar. Bild: Johnér

Huvudvärk? Så påverkas du när det åskar

Starkt samband mellan åska och huvudvärk

Åskan går och vissa känner det tydligt i huvudet – påstår de i alla fall. Och en amerikansk studie ger dem rätt: den visar att risken att drabbas av huvudvärk kan öka med så mycket som 30 procent i närheten av åska.

Publicerad 2015-07-07 | Senast ändrad 2017-07-03 | Vardagspuls

Det är inte inbillning, det finns faktiskt inte en utan flera vetenskapliga förklaringar till att vissa får huvudvärk när det åskar eller snart ska åska. Innan det blixtrar bildas ett överskott av positiva joner i luften vilket kan påverka människor på olika sätt. Vissa får vanlig huvudvärk medan andra kan få svår migrän. Dessutom föregås åskväder ofta av stigande temperatur och snabba förändringar av lufttrycket, vilket kan ge vissa människor huvudvärk.

30-procentig ökning

En studie vid University of Cincinnati har visat att risken att drabbas av både huvudvärk och migrän ökar med 30 procent inom en radie så stor som fyra mil kring åskväder.
Professor Geoffrey Martin, en av de som genomförde studien, listar flera tänkbara förklaringar till de tydliga sambanden mellan åska och huvudvärk:
– Elektromagnetiska vågor från blixtar kan utlösa huvudvärk. Dessutom gör åskväder att luftföroreningar som ozon ökar vilket i sin tur kan göra att svamsporer frigörs som kan orsaka huvudvärk, säger han till Daily Mail.

Vädret påverkar oss

Studien genomfördes på så sätt att man under tre till sex månader följde människor som lider av regelbunden huvudvärk. Sedan tittade man på om det fanns något samband mellan åskväder och tidpunkten då de som deltog i studien rapporterade att de hade huvudvärk. Även då man bortsåg från andra faktorer, som luftfuktighet och värme, kunde man se en nära 20-procentig ökning av huvudvärk vid åskväder.
– Det tyder på att åska har en egen, unik effekt på människor, säger Geoffrey Martin.

Källor: Huffington Post, Daily Mail