Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bild:

Ny studie: Så skadligt är det att sitta i bilkö

Därför är det så viktigt att stänga av ventilationen

Nu är det bevisat – det är skadligt för hälsan att sitta i bilkö. Föroreningar i luften är förhöjda med så mycket som 40 procent vid stillastående trafik jämfört med flödande trafik, enligt en ny studie. Men du kan göra någonting åt det.

Publicerad 2016-08-29 | Vardagspuls

Brukar du målla illa vid långvarigt rödljus eller när du sitter i en bilkö och trafiken kryper fram? Det kan bero på mer än den stressande situationen, visar ny forskning från University of Surrey.

Enligt den brittiska studien ökar mängden skadliga avgaser med 40 procent kring bilköer och stillastående trafik vid rödljus. Därför är det viktigt att bilister gör vad de kan för att skydda sig från föroreningarna.

– När det är möjligt och när vädret tillåter det är en av de bästa sätten att minska mängden gifitiga gaser du utsätts för att hålla fönstren stängda, stänga av fläkten och öka avståndet till bilen framför dig, oavsett om du sitter i en bilkö eller väntar vid ett trafikljus, säger doktor Prashant Kumar, en av de forskare som genomfört studien, till Science Daily.

Stäng av ventilationen

Genom att hålla fönstren stängda och ändra ventilationens inställning så att luften cirkulerar i fordonet istället för att suga in luft utifrån kan du minska mängden giftiga gaser i bilen med så mycket som 76 procent.

Om din ventilation saknar inställningen som gör att luften cirkulerar är det bättre att helt stänga av den. Faktum är att den sämsta kombinationen är att låta fönstren vara stängda samtidigt som ventilationen suger in luft utifrån – då samlas de skadliga partiklarna i bilen.

Källa: Science Daily