Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

lunch buffé pizza Bild: Johnér, Pixabay

Lunchpizza idag igen?

Skyll på restaurangen – matens placering avgör hur du äter

Snart dags för lunch. Och som vanligt stegar du iväg till det där stället med lunchbuffé. Mycket valuta för pengarna, tänker du.
Men visste du att matens placering på buffébordet påverkar hur hälsosamt du äter?
Lär dig psykologin bakom buffévalen – och undvik att överäta av den där pizzabiten.

Publicerad 2016-09-12 | Vardagspuls

Varje dag köar en massa människor till lunchbufféer runtom i landet. Men vad många inte känner till är att rätternas placering påverkar hur mycket – och framför allt vad – de äter. I själva verket är påverkan så stark att två tredjedelar av en persons tallrik är fylld med de första rätterna. Dessutom, när mindre hälsosamma livsmedel serveras först, utgör dessa 31 procent av allt på tallriken. Detta enligt en amerikansk studie av Dr. Brian Wansink och Dr. Andrew Hanks.

Maten placerades olika

Wansink och Hanks genomförde sin studie i ett sammanhang där deltagarna serverades en sju-rätters frukostbuffé. I matsalen serverades rätterna på två separata bord drygt 15 meter ifrån varandra. Utan att deltagarna var medvetna om det, placerades rätterna på de båda borden i olika ordning.

På det ena serverades ostäggröra, stekt potatis, bacon, kanelbullar, müsli, mager yoghurt och frukt i den ordningen. På det andra var ordningen den precis motsatta med frukt, yoghurt, müsli och så vidare först. De 124 deltagarna fick slumpmässigt, och på enbart en vända, plocka sin frukost från ett av de två borden.

Valde mest av det närmaste

Resultatet visade att de livsmedel som presenteras först valdes i störst utsträckning. 86,4 procent av deltagarna tog frukt när detta erbjöds först, att jämföra med 54,8 procent när frukten kom sist. På samma sätt, tog 75,4 procent ostäggröra när den kom först jämfört med 28,8 procent om den kom sist. En persons tallrik var dessutom i snitt fylld till 65,7 procent med åtminstone en av de tre första livsmedel i buffén.

Näringsfysiologens bästa tips om ”clean eating”

Så vad kan man då lära sig av det här? Om du står vid buffén – börja alltid vid grönsaksänden. Och om det är du som serverar – styr ”trafiken” mot den nyttigaste änden först. Eftersom svinnet dessutom minskar blir det bättre för miljön. Något som exempelvis vissa hotellkedjor har noterat. Där har man dessutom gått över till något mindre tallrikar för att gästerna verkligen ska äta upp allt de tar.