Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Så vet du om det är influensa – eller vanlig förkylning Bild: Most photos

Så vet du om det är flunsan

– och inte bara en vanlig förkylning

Det kan vara svårt att skilja influensa från vanlig förkylning. Men det finns symptom som gör att du vanligtvis kan skilja dem åt.

Publicerad 2018-03-13 | Vardagspuls

Har du också fått frågan "Var det flunsan?" efter en sjukfrånvaro och inte riktigt vetat vad du ska svara på den? Du är inte ensam.

Många har inte koll på vilka olika symptom som gäller för den influensa och vanliga förkylningar. Men det går vanligtvis att skilja dem åt. Båda sjukdomarna beroro på virus, och kan därför inte behandlas med antibiotika, men influensasymptom är vanligtvis svårare med feber.

Det är allra vanligast att drabbas av influensa under vinterhalvåret. Det brukar börja plötsligt med frossa, 38-40 graders feber, huvudvärk och ömmande muskler. Så om det värker i kroppen och framför allt bröstet som efter ett hårt träningspass (som inte har ägt rum alltså...) är det ett tecken på att du drabbats av influensan.

Andra vanliga influensasymptom är torrhosta i kombination med rinnande näsa och ont i halsen. Hos barn med influensa är det också vanligt med kräkningar och diarré, men det kan också drabba vuxna.

Symptomen varierar

Eftersom influensan upplevs olika från person till person kan det ändå vara svårt att säga vad som är vad. För vissa känns även en influensa som en helt vanlig förkylning, med ungefär samma symptom.

En influensa vara vanligtvis i 5-7 dagar. Varar den längre än så bör du kontakta läkare eftersom det kan vara ett tecken på att sjukdomen håller på att utvecklas till någonting allvarligare, till exempel bihåle- eller lunginflammation.

Det är inte ovanligt att den som har varit sjuk i influensa är trött i 2-3 veckor efter tillfrisknandet.

Källa: 1177, Netdoktor