Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Nu är det förkylt igen

Pollensäsongen är här – allt fler av oss drabbas

Varje år en lika stor överraskning. Plötsligt är symptomen där – snuva, svidande ögon och kanske nysningar.
Och det är allt fler av oss som drabbas – när pollensäsongen slår till.

Publicerad 2015-03-18 | Vardagspuls

Antalet personer med svår allergi har varit ungefär detsamma genom åren. Däremot ökar antalet med pollenallergi. Mellan 15 och 20 procent av oss drabbas av rinnsnuva, svidande ögon eller andra klassiska symptom.
Varför antalet pollenallergiska ökar, vet man inte. Det säger läkaren Håkan Leksell till P4 Kristianstad.
– Det är ju en folkåkomma. Om det nu är 15 till 20 procent av alla som har någon typ av pollenallergi, så det är ju nästan en normalvariant idag.

Hög nivå av al och hassel

I år har pollensäsongen dessutom dragit igång extra tidigt på grund av den milda vintern och den tidiga våren. Just nu är det stor risk för höga nivåer av al-pollen i mer än halva Sverige – ända upp till södra Norrlands kust- och inland. I hasselblomningen pågår i hela sitt naturliga utbredningsområde, det vill säga Götaland och östra och västra Svealand.
I mars brukar också björken börja blomma och sedan smäller det till ordentligt med alm, sälg, ek och gräs.

Här hittar du all fakta om pollenläget just nu

På Naturhistoriska riksmuseet har man under många år samlat in data över hur pollensituationen är vid olika mätsstationer runtom i landet. Där går det att varje dag få prognoser över pollenläget liksom ta del av statistik om hur det vanligen brukar se ut.

Läs mer: Pollenrapporten.se