Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Fibromyalgi innebär att du har symptom som värk i muskler och leder och att du känner dig trött Bild: Mostphotos

Så vet du att du är drabbad av fibromyalgi

Läkaren: ”Träning kan ge väldigt god effekt”

Det gör ont i leder och muskler. Inga blodprover visar att något är fel. Okunskapen om fibromyalgi har länge varit stor men det blir bara bättre i och med att forskningen går framåt.

Publicerad 2018-01-02 | Erika Sjöö

Fibromyalgi är ett smärttillstånd som kännetecknas av smärta i muskler och leder. Värken, som vandrar runt i kroppen och går i skov, medför att du får problem med motoriken vilket leder till att det blir svårare för dig att röra på dig. För att få diagnosen fibromyalgi ska du ha haft ont under lång tid, 3-6 månader samt ha en ömhet i 11 av 18 av de ömma punkterna (tender points) förklarar Rolf Andersson, läkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

– Fibromyalgi kan debutera i vilken ålder som helst men det är vanligast hos vuxna. Fibromyalgi är mycket vanligare hos kvinnor men förekommer även hos män. Man tror att det finns ett mörkertal bland män. Man kanske inte vill erkänna att man går runt och har ont, säger Rolf Andersson.

Kan bero på bristande filtersystem

Fibromyalgi är inte ett välkänt tillstånd i förhållande till hur vanligt det är menar Rolf Andersson.

Detta kan ha sin förklaring i att smärtan inte går att mäta. Sedan tillståndet blev en diagnos 1991, verkar kunskapen dock ha blivit högre bland läkare, och inom forskningen går det framåt.

Det har länge varit okänt vad fibromyalgi egentligen beror på.

– Fibromyalgi innebär en överdriven känslighet mot smärta. Man tror att fibromyalgi beror på ett bristande filtersystem. Normalt sett bombarderas vi människors nervsystem med tusentals smärtsignaler varje sekund. På så vis känner fibromyalgipatienter smärta de inte ”borde” känna, säger Rolf Andersson.

Många lider av sköldkörtelsjukdom utan att veta om det

Fibromyalgipatienter känsliga mot ljud och ljus

Det är inte ovanligt att personer som är drabbade av fibromyalgi har så kallade sekundärsymptom.

– De kan vara känsliga för ljud och ljus, ha en överkänslighet mot lukter och vara extra känsliga för väderomslag. Människor som vill försöka förstå hur det kan vara att vara drabbad av fibromyalgi kan föreställa sig en tillvaro av daglig baksmälla. Du är extra känslig mot ljud och ljus, känner extra smärta och kan ha ångest. En bakfull person som gör prover visar inga tecken på sjukdom. Samma sak är det för fibromyalgipatienter. Smärtan går inte att mäta, säger Rolf Andersson.

Trauma kan ligga bakom

Inom forskningen har man kunnat se en viss koppling mellan fibromyalgi och psykisk ohälsa. I flera fall har man sett att fibromyalgi verkar kunna utlösas av ett trauma.

– Men det är inte bevisat att det finns ett vetenskapligt belagt orsakssamband mellan trauma och fibromyalgi. Det går inte att bevisa på samma sätt som det går att bevisa att någon brutit armen i en trafikolycka eftersom det syns på röntgenbilder, säger Rolf Andersson.

Det verkar även som att det finns ett samband mellan kvinnosjukdomen endometrios, som innebär att det finns livmoderslemhinna på andra ställen i kroppen än i livmodern, och fibromyalgi. Även IBS är vanligt hos fibromyalgipatienter.

Fysisk aktivitet bra vid fibromyalgi

Mot fibromyalgi finns det inget botemedel. Dock kan olika typer av mediciner ges för att lindra smärtan men det är individuellt hur bra de fungerar. Även psykologiska behandlingsmetoder så som till exempel KBT, kan ge viss effekt. Något som däremot verkar kunna ge väldigt god effekt är fysisk träning menar Rolf Andersson.

– Studier visar att allsidig träning kan ge förbättring på väldigt många värden som associeras till fibromyalgi, däribland smärta, energimängd, trötthet och det allmänna välbefinnandet. För den som är ovan att röra på sig är det viktigt att komma ihåg att börja långsamt och successivt öka sin träning försiktigt. Att träna regelbundet är bra. Det viktigaste är inte vilken fysisk aktivitet det är, utan att det är en aktivitet, säger Rolf Andersson.

Det finns en risk att personer med fibromyalgi undviker att röra på sig eftersom rörelsen i sig kan medföra smärta. För den som inte tränat innan är jobbig träningsvärk i början ett naturligt inslag.

– Då kan det vara bra att ha tillgång till någon som är kunnig på fibromyalgi, en sjukgymnast eller en PT på ett gym som faktiskt vet vad det innebär att leva med fibromyalgi. I dag kan man som patient få fysisk aktivitet på recept och jag vet att det finns gym som lämnar rabatt för personer med olika smärttillstånd, säger Rolf Andersson.