Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Pollen Bild: Mostphotos

Så vet du att det inte är en vanlig förkylning

Det här händer i kroppen vid pollenallergi

Näsan rinner och ögonen svider och tåras. Vårförkylning på gång? Kanske. 
Men ännu större är sannolikheten att det handlar om pollenallergi. Allt fler av oss drabbas – och nu är säsongen här igen.

Publicerad 2015-03-18 | Vardagspuls

Besvären vid en pollenallergi kan likna dem vid en vanlig förkylning. Skillnaden är att vid en förkylning får man också ofta ont i halsen, tjockare snuva och ibland feber. Tecknen på pollenallergi är snarare vattnig snuva omväxlande med nästäppa, nysningar och klåda i näsan. Ögonen kliar och blir röda och ofta kan man också känna sig väldigt trött.

Om besvären stämmer med ovanstående och dessutom inte har gått över på cirka en vecka, kan man vara ganska så säker på att det handlar om pollenallergi snarare än en vårförkylning. 

Det här händer i kroppen vid pollenallergi

Besvären uppstår när pollenkorn fastnar i ögonens och näsans slemhinnor. Hos den som är allergisk börjar kroppen producera allergiantikroppar mot den allergen, det ämne, man är allergisk mot.
Antikropparna sätter sig fast på ytan hos en del celler i kroppen som innehåller histamin och andra retande ämnen. Nästa gång det allergiframkallande ämnet  – det vill säga pollenkornet – kommer in i kroppen, fastnar det på antikropparna. Cellerna börjar då släppa ut de retande ämnena som leder till den allergiska reaktionen: rinnsnuva, nysningar och klåda i näsan och ögonen.

Björkpollen kommer på våren, gräspollen till sommaren och gråbopollen till hösten.

Näsa och hals

Vid pollenallergi börjar näsan klia, den rinner och är täppt. Snuvan är lättflyttande. Du får nysattacker med flera nysningar i sträck. Även halsen kan klia. Även vid förkylning kan näsan rinna och vara täppt men snuvan är ofta trögflytande. Du har sporadiska nysningar och ont i halsen.

Ögon

Kliar, blir röda, svullna och irriterade vid pollenallergi men påverkas inte alls vid förkylning.

Kroppstemperatur

Påverkas inte av pollenallergin. Vid förkylning är feber ett vanligt symptom.

Varaktighet

Pollenallergi kan vara i flera veckor och är återkommande varje år. En förkylning går ofta över av sig själv inom någon vecka.

Källa: Astma- och allergilinjen.