Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

överrörlighet Bild: Mostphotos

Så vet du om du är överrörlig

Naprapaten: ”De allra flesta vet inte ens om det själva”

Så många som en tredjedel av alla svenskar kan vara överrörliga. För de flesta utgör det inget problem, men för en del kan det leda till smärta. Då är det viktigt att träna på rätt sätt.

Publicerad 2017-03-24 | Senast ändrad 2018-04-05 | Vardagspuls

Mellan 10 och 30 procent av alla svenskar tros vara överrörliga. Det innebär att deras leders rörlighet tar stopp senare än andra vilket gör att de kan nå positioner som andra inte kan.

För de allra flesta innebär den större rörligheten inga problem – tvärtom kan det vara positivt – medan det för andra kan leda till besvär och smärta i leder. Överrörlighet utan ökad risk för smärta heter hypermobilitet medan den överrörlighet som kan öka risken för smärta heter hypermobilitetssyndrom.

– De allra flesta som är överrörliga vet inte ens om det själva. Men i mitt arbete kommer jag bara i kontakt med de som redan har fått besvär, säger Vardagspuls naprapat Gunnar Söderström.

Vanligaste stället att få problem med överrörlighet är i rygg och fotleder. Viktigt att tänka på om man misstänker att man är överrörlig är att ägna sig åt stabiliserande styrketräning och balansträning.

– Satsa på ryggresningar och gör så många att du inte orkar mer. För att stärka musklerna kring fotleder är en jättebra övning att stå på ett ben på en matta och blunda med händerna i kors över bröstet. När du vinglar till går en kaskad av signaler från lillhjärnan till foten och du tränar upp  alla småmuskler kring den. Även tåmhävningar kan vara bra för att stärka stora vadmuskeln, förklarar Gunnar Söderström.

Kan vara en styrka

Du som är överrörlig utan att få ont kan däremot skatta dig lycklig. Den större rörligheten gör nämligen att risken att drabbas av stukningar, sträckningar och slitskador minskar när du till exempel snubblar eller halkar. 

Så hur vet man då om man är överrörlig? Det finns ett enkelt test man kan göra hemma, men det har på senare år fått en del kritik för att inte vara tillräckligt precist. Det används fortfarande men kommer att bytas ut i framtiden, berättar Gunnar Söderström.

– Det behöver inte betyda någonting att man får fyra poäng på det här testet. Många som gör det får svaret att de är överrörliga trots att de egentligen inte är det. Men om man har ont i flera leder och samtidigt får många poäng kan det tyda på överrörlighet, säger han.

Testa dig själv – är du överrörlig?

1. Kan du böja lillfingret över 90 grader när handen vilar på ett plant underlag?

Ja, vänster finger (1 poäng)

Ja, höger finger (1 poäng)

2. Kan du böja tummen ned mot underarmen?

Ja, vänster tumme (1 poäng)

Ja, höger tumme (1 poäng)

3. Kan du böja armbågen mer än 10 grader åt "fel" håll, det vill säga passera läget "rak arm" och fortsätta böja lite bakåt?

Ja, vänster armbåge (1 poäng)

Ja, höger armbåge (1 poäng)

4. Kan du böja knäna mer än 10 grader åt "fel" håll, det vill säga passera läget "raka ben" och fortsätta böja lite bakåt?

Ja, vänster knä (1 poäng)

Ja, höger knä (1 poäng)

5. Kan du vila händerna lätt på golvet om du böjer dig ner med raka ben?

Ja (1 poäng)

Om du får mellan 4 och 9 poäng på testet och samtidigt har haft ont i leder i mer än tre månader är det ett tecken på att du lider av hypermobilitetssyndrom, det vill säga överrörlighet som leder till smärta. Ju högre poäng desto större sannolikhet är det att du är överrörlig.