Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

På vissa platser i världens, blå zoner, lever människor längre än i genomsnitt. Det beror på att de äter vegetarisk, stressar mindre och undviker socker. Bild: Johnér

Så här äter de som lever allra längst

Det finns platser i världen, så kallade blå zoner, där en stor del av befolkningen blir uppåt 100 år eller äldre. Hur lever och äter man där egentligen?

Publicerad 2016-11-10 | Alexandra Lönnroth

I nuläget är det bara fyra platser i världen som räknas som blå zoner, Nicoya-halvön i Costa Rica, Sardinien i Italien, Ikaria i Grekland och Okinawa i Japan. För att kunna räknas som en blå zon måste det finnas tydliga bevis och forskning som visar att befolkningen där blir äldre än genomsnittet.

Det finns troligen fler blå zoner runt om i världen där många människor tenderar att bli väldigt gamla. Vissa orter i Småland är bra exempel på det.

Hur gammal en människa blir beror på olika faktorer, men fyra saker är särskilt viktiga enligt forskarna: hälsosam mat, fysisk aktivitet i vardagen, ett socialt nätverk samt en känsla av mål och mening i tillvaron.

Vad och hur äter man?

Kosten skiljer sig ganska mycket från zon till zon men några gemensamma nämnare är att: kött äts sällan, basmaten är vegetarisk, färska råvaror används ofta och kosten är varierad. Livsmedel som socker, vitt mjöl och processad mat används också väldigt sparsamt. I Okinawa till exempel är en tumregel att man ska äta efter regnbågens färger för att få i sig många vitaminer och mineraler.

En annan sak som hittills har kännetecknat de blå zonerna är att alla är relativt fattiga områden. Det gör att människorna där äter sig nöjda men inte mer än så. Istället äter man fiberrik kost i ett långsamt tempo som gör att mättnadskänslan hänger kvar länge.

Ytterligare något som de blå zonerna delar är portionsstorlekarna: en liten frukost, en stor lunch och sedan en lätt middag. Genom att undvika att äta mycket på kvällen låter man magen vila nästan halva dygnet och det är bra för matsmältningen.

Källor: Sveriges radio, Food Pharmacy, Expressen/ hälsoliv 

Tips från de blå zonerna

1. Ät mat med mycket färg, det vill säga mycket frukt och grönt på tallriken.

2. Använd örter i matlagningen. Kryddväxter och örter är nämligen fullproppade med nyttigheter och är även lätt att odla hemma själv.

3. Ät mindre portioner. I de blå zonerna äter man generellt ganska lite mat men väldigt innehållsrikt. Låt den största måltiden vara mitt på dagen för att sedan äta lättare på kvällen.

4. Variera din kost. En varierad kost är viktigt för att få i sig alla de näringsämnen som kroppen behöver.

5. Undvik processade livsmedel. I de blå zonerna används exempelvis frukt och honung för att få sötma.