Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Kvinna med magont liggandes på soffa Bild: Shutterstock

Se upp för det här i glutenfria produkter

Tillsatserna känsliga magar reagerar på

Vad innehåller egentligen maten vi äter? Bara en massa tillsatser tycker någon, näring och energi tycker någon annan. Ja, det är skillnad på mat och mat, men vilken mat är egentligen bäst att välja och är det till exempel nyttigare att välja glutenfritt?

Publicerad 2017-02-22 | Sofia Antonsson

Att äta glutenfritt är en stark trend just nu, av flera anledningar, främst anledningar som anges är vikten och maghälsan. Då kan man fråga sig om det är nyttigare att äta glutenfritt? Nja, det beror helt på hur man väljer att äta. Naturligt glutenfritt innebär till exempel att man väljer produkter som är naturligt fria från gluten som potatis, ris, rotsaker, frukter, kött, nötter och frön. Äter du på det här sättet är det oftast inga problem att få i sig tillräckligt med näring.

Svårt att hitta bra glutenfria produkter

Väljer du däremot att ersätta gluten med glutenfria ersättningsvaror kan det bli lite mindre nyttigt. Du kanske har stått framför den glutenfria hyllan någon gång som ett frågetecken? Du kanske också har försökt dig på att läsa innehållsförteckningen? Den kan vara både lång och innehålla ord som ter sig som rena grekiskan. Glutenfria ersättningsprodukter innehåller ofta väldigt många olika ingredienser och tillsatser. Det kan vara smakförbättrare, konsistensgivare och rena ersättningar som socker och fett.

Känsliga magar kan reagera

Tillsatser i glutenfria produkter kan få känsliga magar att reagera. Se upp för inulin, oligofruktos, sojamjöl och laktos. Det är också vanligt att ersättningsprodukter baseras på stärkelse från ris, vete, majs eller potatis. En större mängd stärkelse, till exempel flingor, pasta och knäckebröd på samma dag, kan göra magen orolig hos den som är känslig. Så vet du med dig att magen reagerar på stärkelse och tillsatser kan det i många fall vara bättre att välja bort ersättningsprodukterna och satsa på naturligt glutenfritt eller originalen, som en skiva vanligt surdegsbröd i stället, det kan de flesta med IBS och orolig mage äta.