Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Vardagspuls intelligentas kvinnor singel studie Bild: Johnér

Kvinnor med hög intelligens är oftare singlar

Forskare: Det kan bero på att män känner sig hotade

Är du kvinna och lever ensam? Kanske är det för att du är för smart för ett förhållande. Det visar en ny studie.

Publicerad 2015-11-25 | Senast ändrad 2017-11-01 | Vardagspuls

Känner du många intelligenta, heterosexuella kvinnor som lever utan partner, trots att de vill ha en? Nu tror amerikanska forskare att de kan ha hittat en förklaring. Och resultatet är nedslående.

Intelligenta kvinnor lever oftare ensamma, enligt en amerikansk studie genomförd av tre universitet. Enligt forskarna kan det bero på att män ofta bedömer intelligenta kvinnor som mindre attraktiva – framför allt om de är mer intelligenta än de själva. Trots det har männen angett just intelligens som ett attraktivt karaktärsdrag hos kvinnor. 

Känner sig mindre maskulina

Studien, som är publicerad i Personality and Social Psychology Bulletin, gick till så att männen fick möta en rad kvinnor, av vilka några hade fått bättre resultat på intelligenstest än männen som deltog. Forskarna såg då att de kvinnor som männen ansåg var mindre attraktiva i högre grad var sådana som lyckats bra på intelligenstestet.
Forskarnas egna förklaring var att männen kände sig minre maskulina i sällskap med kvinnor med högre IQ än de själva. 

Färre intelligenta kvinnor gifter sig

Tidigare forskning har visat att också ogifta kvinnor generellt sett är smartare än gifta kvinnor. I ett brittiskt forskningsprojekt som pågått i över 50 år med nästan tusen kvinnor har forskare kunnat se ett tydligt samband mellan hög intelligens – ju högre intelligens desto mindre sannolikhet för att kvinnorna gift sig. 

Samma forskning visar dock motsatsen för män. Ju högre intelligens en man hade desto större var sannolikheten att han var gift enligt studien.

Källa: Femina, Expressen