Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Självskadebeteende, deprimerad, ledsen Bild:

”Det första man ska göra är att lyssna”

Experten Eva Klingberg om hur du kan hjälpa en kompis som skadar sig själv

Många unga hanterar sin ångest genom att skada sig själva.
Men det finns hjälp att få, det finns sätt att behandla beteendet.
Här tipsar experten om hur.

Publicerad 2015-09-01 | Vardagspuls

Eva Klingberg är projektledare för Nationella självskadeprojektet. Det är ett nationellt projekt i hopp om att minska lidande, genom ökad kunskap och utbildningar kring beteendet.

Vad kan man som kompis göra om ens kamrat lider av ett självskadebeteende?
Det första man ska göra är att lyssna och sedan ta hjälp av vuxna. Det kan vara en skolsköterska, kurator eller lärare. Inget barn ska behöva bära det inom sig.

Var kan jag vända mig om jag inte vill prata med någon närstående angående dessa problem?
Det finns första linjen som man kan kontakta, även psykologer eller elevhälsan. Hos elevhälsan är det fokus på skolungdomars hälsa och de hjälper till med olika tunga ämnen som mobbing och psykisk ohälsa.

Kunskap och utbildning

Nationella självskadeprojektet jobbar aktivit med att ta fram nya behandlingar och skapar samtalsunderlag för att stötta sjuksköterskor eftersom det är de som möter eleverna. Genom ökad kunskap och utbildningar önskar de nå framgång för minskat självskadebeteende.

Nedan finns telefonnummer till organisationer där man kan få hjälp om man inte vågar prata med någon närstående.

 

Nationella hjälplinjen
Man kan kontakta nationella hjälplinjen själv eller om man vet någon närstående som är drabbad.
020-22 00 60, alla dagar 13-22

Bris
Barnens rätt i samhället, kan man ringa, maila eller chatta till anonymt om barn med självskadebeteende.
116 111, alla dagar 10-22

Föräldratelefonen
Riktar sig till de vuxna som har frågor angående självskadebeteende i sin närhet.
020 85 20 00, vardagar 10-15

Shedo
Shedo arbetar med att ge stöd till människor med bland annat självskadebeteende. Du når Shedo via mail.
info@shedo.se

Källa: 1177.se