Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

sköldkörtel Bild: Johnér

Många lider av sköldkörtelsjukdom utan att veta om det

Sjukdom med många symptom som kommer smygandes

Frusen, trött, nedstämd och oförklarlig viktuppgång? Eller tvärtom – hyperaktiv, viktminskning och svettningar? Symptomen kan vara många och diffusa och många går med besvären utan att hitta orsaken.
Och nu visar dessutom ny forskning att obehandlad sköldkörtelsjukdom kan orsaka stroke.

Publicerad 2015-12-07 | Senast ändrad 2017-11-01 | Vardagspuls
 

Hundratusentals personer i Sverige lider av sköldkörtelproblematik och många upplever att läkarna inte tar dem på allvar. I dag behandlas drygt 400 000 personer i landet med sköldkörtelhormonet Levaxin – mot underproduktion av sköldkörteln – hypotyreos.

De allra flesta blir bra med medicinen men det finns en liten grupp som inte blir hjälpta av den. Exakt hur många det är vet inte riktigt läkarna.
– Men jag skulle säga att de allra flesta, 99,5 procent, blir hjälpta av Levaxin. Men det fåtal som inte mår bra av det kan må bra av att kombinera med ett litet aktivt hormon som heter T3, säger Ove Törring, docent och överläkare och specialiserad i endokrinologi och internmedicin, på Södersjukhuset.

Det rör sig ofta om de patienter som inte har någon sköldkörtel kvar – som opererat bort den eller blivit strålbehandlade på grund av till exempel giftstruma, alltså överproduktion, och som därför måste medicinera för resten av livet.

Omtvistat alternativt läkemedel

Med rätt dos, vilket i vissa fall kan vara svårt att ställa in, ger Levaxin i de flesta fall inga biverkningar. Men det är flera patienter som upplever att det är svårt att få någon annan hjälp än det syntetiskt framtagna läkemedlet. Ett omtvistat alternativ inom läkemedelsbranschen är ett naturligt sköldkörtelhormon som framställs av grissköldkörtel och som bara ett fåtal patienter i Sverige i dag medicineras med.
– Problemet är att det inte är godkänt läkemedel i Sverige, så läkaren som skriver ut det måste söka licens på läkemedelsverket. Och det saknas studier som verkligen kan visa de positiva effekterna med hormonet.

Det är stor skillnad i hur svår sjukdomen är. Vissa ligger på gränsen för att ens få medicinera – och det är ofta i den här gruppen som många inte känner sig hjälpta, enligt Ove Törring.

– Det är ganska många med så kallad subklinisk form, den mildare formen, som går obehandlade och det är mycket diskussion om det här i läkarkåren, säger Ove Törring och berättar att det inte är alla studier som visar någon positiv effekt av behandlingen hos alla.
– Men man kan vid klara symptom göra ett behandlingsförsök som bör utvärderas efter ett år.

7 anledningar till att du alltid fryser

Ärftligt

Vanliga symptom på underproduktion av sköldkörteln är viktuppgång, trötthet, nedstämdhet och frusenhet. Hypotyreos kan också innebära en ökad risk att få B12-brist, glutenintolerans och reumatism.

Jodbrist är en känd faktor som kan ge upphov till underproduktion, liksom selen, som är viktigt för att sköldkörtelhormon ska kunna brytas ner ordentligt. I Sverige existerar dock inte jodbrist längre då till exempel salt berikas med detta.
Men den största orsaken till sjukdomen är ärftlighet och beror på en inflammation i sköldkörteln. Ofta tar det många år innan konsekvenserna av inflammation blir tydlig och symptomen märks då inte förrän i 40-50-årsåldern – trots att grundproblematiken fanns där redan från födseln. Både under- och överproduktion beror på autoimmuna sjukdomar när immunförsvaret börjar angripa den egna kroppen, i de här fallen sköldkörteln.

Och antalet patienter som behandlas för sköldkörtelproblematik har ökat.  På 90-talet medicinerades runt 200 000 med Levaxin, i dag har den siffran alltså fördubblats.  Men Ove Törring tror inte att det handlar om att fler insjuknar utan att läkarna faktiskt blivit bättre på att diagnostisera – och att även patienterna blivit mer pålästa och kräver bättre behandling.

Det är flest kvinnor som drabbas av sjukdomen. Varför är oklart.
– Alla endokrina (hormonella) sjukdomar är vanligare hos kvinnor. Man misstänker att det är kopplat till barnafödande och svängningar i hormonbalansen i samband med mens.

Sömn kan motverka

Men även om sjukdomen framför allt är ärftlig så finns det en hel del man kan tänka på för att försöka förebygga den enligt Ove Törring.
– Man ska se till att få sin sömn, den är väldigt viktig för immunsystemet. Och inte röka. Och få i sig bra kost och jod som finns i bordssalt, mjölkprodukter och fisk. Och under graviditet är det bra att äta en multivitamin- och mineraltablett och – om man äter Levaxin – kontrollera sina sköldkörtelvärden så fort man blir gravid, säger han.

För just under graviditet när hormonerna pendlar mycket kan det alltså hända mycket med sköldkörtelvärdena. Därför är det viktigt att värdena ligger bra under framför allt de första tre månaderna då fostrets hjärna och övriga organ anläggs. Det kan även vara svårt att bli gravid eller få missfall om nivåerna inte ligger bra.
– Så patienter som står på Levaxin och planerar graviditet bör kontrollera sina hormon-värden (TSH-värden).

Även efter en förlossning får var tjugonde kvinna en störning i sköldkörteln, men den är oftast övergående och visar få symptom.

Mobbning ökar risken för överproduktion

Överproduktion, hypertyreos, är inte lika vanligt. I det insjuknar cirka 28 per 100 000 invånare varje år enligt Ove Törring. Även här handlar det om en inflammation i sköldkörteln men här går ämnesomsättningen i stället på högvarv. Och symptomen här är istället det omvända, som exempelvis viktnedgång, svettningar, hjärtklappning och hyperaktivitet.
– Ofta håller man på med flera saker samtidigt och påbörjar massa saker men fullföljer dem inte.

Många med hypertyreos blir också lättirriterade.
– En tredjedel av personer med överproduktion har konflikter i familjen eller på arbetsplatsen, säger Ove Törring.

Han berättar att de flesta som drabbas av giftstruma får det på grund av ärftlighet men också stress.
– Ofta ser man att personen har haft någon långvarig, svår inre stress minst något halvår innan. Arbetsmobbning och dåliga chefer har man sett som orsaker som kan framkalla giftstruma. Då vaknar de här cellerna med ärftligheten till liv.

Obehandlad överproduktion i sköldkörteln kan i vissa fall leda till hjärtsvikt och förmaksflimmer, alltså rytmrubbningar i hjärtat. Och förmaksflimmer är en vanlig orsak till stroke. Och enligt en ny studie ökar risken för just stroke om man går obehandlad.
– Men det här är helt nytt och man behöver fler studier, poängterar Ove Törring men råder alla som misstänker rubbningar att gå till läkaren för att kontrollera sina sköldkörtelvärden.

För oavsett så riskerar personer som går obehandlade med sköldkörtelrubbningar att få sin livskvalitet kraftigt försämrad.

Visste du att...

... du inte bör ta din Levaxin-tablett samtidigt med järn, magnesium, kalcium eller fiberrik kost som exempelvis müsli. Ove Törrings råd är att ha som rutin att alltid ta tabletten det första man gör när man vaknar på morgonen.
... det bör tas fastnade och regelbundet. För de flesta funkar det att ta tabletten samtidigt som annat men det finns ett fåtal som inte blir hjälpta med medicin och om de gör så här så kan det få effekt i vissa fall.

Psst... Struma innebär att sköldkörteln är förstorad men behöver inte ha något med sköldkörtelns funktion att göra.

Tecken på att du kan ha hypo/hypertyreos

Underproduktion
Trötthet, viktuppgång, frusen, torr hud, håravfall, ökad risk för infertilitet och missfall, förstoppning, rynkor, minskad sexlust, sämre minnde, ångest, nedstämdhet.

Överproduktion
Svettningar, hjärtklappning, skakningar, ökad aptit i kombination med viktnedgång, ökad tarmfunktion, ögonproblem, känslomässigt labil, mycket energi, svårt att somna, trött på grund av sömnrubbningar.