Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Smärtor i bröstet behöver inte vara farligt. Det finns dock varningstecken att hålla koll på, som intensiva smärtor och tryck över bröstet. Bild: Johnér

Smärta i bröstet? –varningstecken du bör känna till

Det är lätt att drabbas av panik när det hugger till i bröstet. Men det behöver inte vara något farligt. Här är dock några tecken du bör vara uppmärksam på.

Publicerad 2016-11-15 | Alexandra Lönnroth

– För det mesta är det ofarligt. Majoriteten av alla i Sverige som kontaktar vården för bröstsmärtor är inte på väg att drabbas av en hjärtinfarkt, säger Tomas Jernberg, professor och läkare på Karolinska sjukhuset, till tidningen Metro.

Varje år söker cirka 150 000 svenskar akutvård för hjärtproblem men endast 6–8 procent av dessa är allvarligt sjuka. Intensiv smärta eller smärta som känns som ett tryck över bröstet och försvårar andningen bör man vara uppmärksam på. Då kan det nämligen röra sig om en hjärtinfarkt.

Smärta som känns på en specifik punkt i bröstet brukar ofta vara något mindre allvarligt. Till exempel när det plötsligt hugger till i bröstet när man tar ett andetag men att smärtan försvinner kort därefter. Den typen av värk beror ofta på muskler och leder.

Stress kan orsaka bröstsmärtor 

Även stress och oro kan skapa smärtor i bröstet. Har man smärta eller obehag i bröstet som varar i mer än 10 minuter i sträck eller som återkommer tätt, bör man uppsöka en läkare.

– Den som får akut ont i området kring bröstet ska ringa efter ambulans omgående. Överlag är det bättre att kontakta vården en gång för mycket än en gång för lite, säger Tomas Jernberg till Metro.

Källa: Metro

Tomas Jernbergs tips till dig som upplever bröstsmärtor:

1. Har du smärta som snabbt går över är det med största sannolikhet inte akut. Då rör det sig exempelvis om muskelsammandragningar.

2. Om smärtan känns som ett starkt tryck över bröstet och du får svårt att andas bör du ringa en ambulans direkt.

3. Har du värk som håller i sig i mer än 10 minuter eller som återkommer regelbundet, bör du söka vård.