Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Sovande kvinna Bild:

Så tolkar du dina drömmar

Allt om sömnparalys, drömtydning och sömnsvårigheter

Sömnen är otroligt viktig för vårt välbefinnande. Därför är det lätt att bli orolig om man drabbas av sömnstörningar som mardrömmar, sömnparalys eller insomningssvårigheter. Här reder vi ut vad du kan göra åt dina sömnproblem och om våra drömmar egentligen har någon betydelse.

Publicerad 2017-02-28 | Senast ändrad 2017-05-17 | Agnes Loman

De flesta drabbas någon gång i livet av en period med sömnsvårighet. Att man får problem med sömnen kan bero på en mängd olika faktorer som stress, oro eller ångest. Om man har så pass svårt att sova att det påverkar det dagliga livet under en längre period är det viktigt att få hjälp. Som vuxen är det vanligaste att man behöver sex till nio timmars sömn per natt.

Sömnparalys – obehagligt men ofarligt

Har du någon gång vaknat och det har känts som att du är totalförlamad och varken kan prata eller andas? Det är ett tillstånd som kallas sömnparalys och den läskiga känslan inträffar ofta precis när man håller på att somna eller har vaknat.
– Sömnparalys är något som inträffar varje natt. Musklerna funkar inte när vi sover och drömmer, det är förklaringen till att du inte ligger och boxar i luften när du till exempel drömmer att du slåss, berättar Christian Benedict sömnforskare på Uppsala universitet. 
Det är inte farligt och händer de flesta några gånger i livet.
– De flesta sömnproblem är ett symptom på något annat, som att man är stressad eller har ett ångestsyndrom. Därför kan man söka hjälp om man ofta drabbas av den här känslan, säger Christian Benedict. 

Drömmar – vad betyder de? 

Att försöka tyda och se mening i sina drömmar är något människor försökt göra i alla tider.
– När vi drömmer är den främre delen av vår hjärna bortkopplad, det är anledningen till att det händer saker i drömmarna som inte kan hända på riktigt, säger Christian Benedict. 
Men hur är det egentligen, kan man verkligen tyda sina drömmar?
– Drömmar är väldigt individuellt och vad vi drömmer beror på våra tidigare erfarenheter. Men våra drömmar kan absolut säga något om hur vi mår. Många har samma återkommande drömmar genom hela livet, drömmar som ofta kommer tillbaka när vi till exempel är stressade eller oroliga för någonting.

– Man ska inte tolka drömmarna för bokstavligt, det finns inget som betyder samma sak för alla, säger Christian Benedict. 

Svårt att somna – då ska du söka hjälp

Att man ibland har svårt att sova är inte konstigt, men kan vara väldigt jobbigt. Det finns många faktorer som gör att man kan ha svårt att komma till ro. Livsstilsfaktorer som rökning, alkohol eller sent koffeinintag kan påverka både det och kvalitén på vår sömn. Om man har svårt att sova, vaknar och inte kan somna om eller sover mycket och ändå vaknar trött kan det vara symptom på något annat.
– Det kan vara något psykiskt som stress eller ångest. Men det kan också vara något fysiskt som sömnapné, sura uppstötningar eller biverkningar av någon medicin man äter, säger Christian Benedict. Har man svårt att sova under en längre period så kan man gå till en läkare för att få hjälp.
– Sömnen är väldigt viktig för hjärnans återhämtning. Det är då den får en paus från alla intryck, berättar Christian Benedict. 

Sömnforskarens bästa tips för att sova gott

  1. Fysisk aktivitet 2–3 timmar innan du planerar att gå och lägga dig.
  2. Undvika att dricka/äta koffein (finns tex i kaffe/cola/mörk choklad/grönt te) på kvällen
  3. Ingen alkohol på kvällen, det försämrar sömnkvaliteten
  4. Sänk ljuset i rummet en timme innan du ska lägga dig
  5. Drick inte för mycket vatten på kvällen
  6. Slappna av mentalt, med hjälp av att lyssna till en saga eller läsa en bok