Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En studie visar att hushållsysslor är lika bra som träning när det kommer till att minska risken för att dö en förtida död Bild: Mostphotos

Städa och minska risken för hjärt-kärlsjukdom

Ny studie om vardagsmotionens påverkan på vår hälsa

Får ordet träning dig att känna ett visst obehag? Tycker du att det är mycket roligare att städa eller påta i trädgården? Grattis! En studie visar nämligen att hushållssysslor och träning kan ge lika stor effekt på vår hälsa.

Publicerad 2017-10-09 | Senast ändrad 2018-02-08 | Vardagspuls

Storstädning i hemmet eller ett pass på löpbandet på gymmet. Det spelar ingen roll vilket du väljer. Allt som krävs för att du ska minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller dö i förtid är 30 minuter fysisk aktivitet varje dag. I alla fall om man får tro en studie från McMaste University som publicerats i tidskriften The Lancet. Det här rapporterar doktorn.com.

Stor studie

I studien, som pågått under sju års tid, deltog 130 000 personer från 17 olika länder, däribland Sverige. Resultatet visar att de personer som var mer fysiskt aktiva än andra hade en minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom eller dö i förtid. De som spenderade en halvtimme av dagen åt fysisk aktivitet löpte 28 procent lägre risk att dö en förtida död och 20 procent lägre risk att få en hjärt-kärlsjukdom.

Personer som lade 750 minuter i veckan på fysisk aktivitet minskade risken att dö i förtid med 36 procent.

Vardagsmotion är bra

Hushållssysslor som dammsugning, förutsatt att du dammsuger i 30 minuter, eller ett pass på crosstrainern kan enligt studien vara lika effektfulla när det kommer till att minska risken att dö i förtid eller drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I studien nämns även andra aktiviteter som att ta trappan istället för hissen, cykla till jobbet eller att ta promenader.

Med denna studie hoppas forskarna på att människor ska öka sin vardagsmotion på ett eller annat sätt.