Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Stenålderskost med mycket fisk och grönsaker kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom Bild: Pixabay

Stenålderskost kan minska risk för hjärtsjukdom

Ny studie: Överviktiga gick ner i vikt med paleokost

Är du ett stort fan av stenåldersdieten? Då löper du mindre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och andra sjukdomar som kan vara kopplade till övervikt. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Publicerad 2016-11-01 | Vardagspuls

Paleolitisk kost, den så kallade stenålderskosten, består av grönsaker, fisk, magert kött, nötter, ägg, bär och skaldjur och frukt. En ny avhandling från Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet, visar att en stenåldersdiet drastiskt kan minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom, fettlever, övervikt, blodfett och insulinkänslighet.

Stor fiskspecial

– Vår västerländska livsstil är den viktigaste orsaken till hjärt-kärlsjukdom. Möjligen beror detta på att vår metabolism fortfarande är programmerad för att leva som jägare-samlare. Denna hypotes stärks av att nutida ursprungsbefolkningar som lever på en typisk paleolitisk kost, som exempelvis inuiter på Grönland eller befolkningen på Kitavaöarna, har en påfallande låg frekvens av hjärt-kärlsjukdom, säger avhandlingens författare Julia Otten till forskning.se.

Överviktiga kvinnor gick ner i vikt

Den nya avhandlingen baseras på ett flertal olika studier som gjorts på paleolitisk kost. I en av studierna deltog 70 överviktiga kvinnor som alla befann sig i förstadiet till klimakteriet. Den ena gruppen kvinnor åt stenålderskost medan den andra åt en vanlig hälsosam kost enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR).

Efter sex månader kunde man konstatera att majoriteten av de som följde en stenåldersdiet gick ner i vikt i större utsträckning än de i kontrollgruppen. De som åt paleolitisk kost hade även mindre blod-och leverfettnivåer jämfört med de andra.

Öldrickande kvinnor löper mindre risk för hjärtinfarkt

Bra effekt på diabetes

En annan studie visar att stenåldersdieten kan ha positiv effekt på personer med typ 2 diabetes. Studien gjordes på 32 diabetessjuka individer och efter 12 veckors stenåldersdiet hade samtliga gått ner i vikt, fått förbättrad insulin- känslighet, lägre blodtryck och minskning av fetthalt i lever och muskler.

Så säger dietisten om stenålderskosten

Förslag på stenålderskost en dag

Frukost

- Chiapudding

eller

- Omelett eller äggröra

Mellanmål

Nötter och mandlar

Lunch

Tonfiskssallad med ägg

Middag

Kycklingfilé med rotfrukter i ugn