Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Fira med ett glas mjölk på mjölkens dag Bild: Most photos

Stor studie: Feta mejeriprodukter förebygger hjärt-kärlsjukdomar

Ett glas mjölk eller yoghurt per dag minskar risken

Mejeriprodukter skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Det visar en stor, internationell studie.

Publicerad 2018-09-19 | Vardagspuls

Livsmedelsverket rekommenderar mejeriprodukter med låg fetthalt. Detta eftersom mejeriprodukter innehåller en mindre andel mättat än det nyttigare omättade fettet. Men en ny, omfattande studie visar att helfeta mejeriprodukter inte alls ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke – de kan till och med kan skydda mot sådana sjukdomar.

Feta produkter bäst

I den omfattande studien användes ett underlag med 136 000 personer från 21 länder på fem kontinenter, och deras respektive matvanor under nio år. Forskarna undersökte om det fanns något samband mellan intag av mejeriprodukter och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I studien tog man också hänsyn till om mejeriprodukterna var helfeta eller magra. Resultatet: regelbunden konsumtion av mejeriprodukter ger en minskad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar – och särskilt om de är feta.

Ett glas gör skillnad

Den grupp som åt allra mest feta mejeriprodukter löpte mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar jämfört med den grupp som inte åt några feta mejeriprodukter alls. Inte nog med att risken att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdomar minskade – risken att dö i förtid minskade över huvud taget i gruppen som valde helfeta produkter.

Men även ett mindre intag av mejeriprodukter visade sig göra skillnad. Den grupp som åt/drack minst ett glas mjölk eller yoghurt per dag drabbades i mindre utsträckning av hjärt-kärlsjukdomar än de som inte konsumerade några mejeriprodukter alls.

Ingen förklaring

Med tanke på hur många myndigheters och experters kostråd ser ut kan resultatet komma som en överraskning. Men forskarna bakom den nya studien menar att det forskningsunderlag som backat upp de tidigare kostråden har varit för svagt och att fler studier av den här studien har behövts.

Någon förklaring till sambandet mellan mejeriprodukter och den minskade risken har forskarna inte funnit.

Källa: The Lancet, Livsmedelsverket, Aftonbladet