Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Man som klipper håret på en kvinna Bild: Mostphotos

Större risk för ljumskbråck om du står mycket på jobbet

Inte bra att röra sig för mycket, enligt dansk studie

Att vara stillasittande hela dagarna är inte bra, det är vi alla överens om. Nu visar dock en dansk studie att det även finns risker med att stå upp för mycket. Män som går och står har en ökad risk för ljumskbråck.

Publicerad 2017-08-24 | Vardagspuls

Efter forskning och artiklar du läst är det säkert lätt att tänka att det absolut bästa du kan göra är att stå upp så mycket som möjligt när du jobbar. Det råder heller inget tvivel om att det finns oerhört många hälsofördelar med att röra på sig. Men nu visar dansk forskning att även rörelse under för lång tid i arbetet har sina risker. En ny dansk studie visar att män som står och går i 6 timmar eller mer av sin arbetsdag löper en större risk att drabbas av ljumskbråck som kräver operation än andra. 

Spelar ingen roll vad du jobbar med

I den danska studien deltog 18 000 män som hade olika yrken. Resultatet av studien var att de män som gick och stod i 6 timmar eller mer löpte 30 procent större risk att drabbas av ljumskbråck som behöver operation. Det spelade ingen roll vilket yrke männen hade, risken var lika stor för alla. Studien visade också att de behövde operationen 6-7 år tidigare än de som var mer stillasittande i arbetet. 

Det går att förebygga

Det behövs heller inte en speciellt stor förändring för att minskar risken.

–      Om man kan komma ner till 4 timmars stående och gående om dagen så går risken för operation ner med 30 procent, säger Marie Vestergaard Vad, arbetsmedicinsk forskare som står bakom studien till Magasinet Arbejdmiljo.

Man kan ha ljumskbråck utan symtom men man kan också få stora besvär av det. Om du tror att du har ljumskbråck kontakta din vårdcentral. Läs mer om ljumskbråck hos Vårdguiden

Källa: Arbetet, Vårdguiden