Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kaffe nyttigt Bild: Johnér

Studie: Kaffe ännu nyttigare än vi trott

Att kaffe är nyttigt på flera plan är välkänt. Men flera studier visar nu att kaffe generellt förlänger livet och skyddar mot en rad fler sjukdomar än man tidigare vetat om.

Publicerad 2015-12-15 | anna@vardagspuls.se

Hör du till de som inte blir dig själv förrän du fått i dig första koppen kaffe på morgonen? Och som kanske dricker både fem och sex koppar kaffe per dag. Grattis. Då löper du mindre risk för hjärt-kärlsjukdom, diabetes, övervikt, stroke, demens och bröstcancer.

SBU, Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården, skriver i sin rapport ”Mat vid fetma” att de som dricker kaffe har lägre dödlighet – oavsett orsak. Citatet gäller ett antal personer över en viss tidsperiod.) Och en kopp räcker för att skydda mot stroke och bröstcancer

Och forskare från Karolinska institutet stämmer in i kaffets goda hälsoeffekter. Forskning därifrån visar nämligen att kvinnor som dricker minst en kopp kaffe om dagen löper uppemot 25 procents lägre risk att drabbas av stroke och bröstcancer, skriver 11 77 Vårdguiden.

Och inte nog med det – kaffestudien har också visat att risken för Alzheimers och andra demenssjukdomar minskar med uppemot 60 procent för medelålders personer som dricker mellan tre och fem koppar kaffe per dag.

Minskar risken för flera cancerformer

Och kaffestudierna väller in från flera av världens hörn. Det finns rapporter som visar att kaffedrickare har lägre risk att drabbas av flera typer av cancer – däribland tarmcancer, levercancer och hudcancer. Även risken för diabetes minskar enligt studier, skriver 11 77 Vårdguiden.

Och enligt en amerikanskansk studie vid USA:s nationella cancerforskningsinstitut var dödligheten bland de drygt 400 000 undersökta personerna 10 procent lägre bland de som drack kaffe. Och risken att dö minskade ju mer kaffe man drack per dag. För de som bara drack kaffe då och då, var dödligheten ungefär som bland de som inte drack kaffe alls. Och risken att dö minskade ju mer kaffe personerna drack – upp till 4-5 koppar om dagen.

Lagom är bäst

Men för mycket och för lite skämmer allt, som det ju heter. Mer än sju koppar kaffe per dag kan medföra hjärtklappning, darrhänthet och vissa fall även hallucinationer.

Och gravida eller personer som har nära till ängslan, oro och ångest bör ta det lugnt med den svarta drycken då koffeinet kan spä på ångestreaktioner. Även unga bör undvika för mycket koffein då det kan påverka hjärnan som fortfarande utvecklas. Och personer med ”myror i benen” eller sömnsvårigheter bör avstå från att konsumera för mycket koffein då problemen annars kan bli värre.